Kołobrzeg ma mieszkanie, które daje szansę na samodzielność

  • Adrian Wolanin
  • 2021-03-02 12:06:06
Kołobrzeg ma mieszkanie, które daje szansę na samodzielność
  • Foto: Biuro Prasowe WZP

Podczas treningów samodzielności uczą się zwyczajnego życia – gotują, sprzątają, ale też odpoczywają, rozwijają swoje zainteresowania. Pod okiem terapeutów, w specjalnie przystosowanym do tego celu mieszkaniu, wkraczają w dorosłość. To dobry start dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W Kołobrzegu z takiej pomocy korzysta obecnie 12 uczestników projektu „Azymut – Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Mieszkanie zostało oficjalnie otwarte 1 marca.

Nauka samodzielności

Treningi samodzielności odbywają się w specjalnie przygotowanym mieszkaniu wspomaganym. W województwie zachodniopomorskim przygotowano 6 takich miejsc – w Kołobrzegu, Stargardzie i cztery w Goleniowie. Zaprojektowane są według standardów mieszkalnictwa wspomaganego, opracowanego w porozumieniu z rodzicami i organizacjami pozarządowymi. To bardzo ważne, ze względu na specyfikę życia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

W poniedziałek, 1 marca 2021 r. marszałek Olgierd Geblewicz odwiedził mieszkanie wspomagane znajdujące się przy ulicy Łopuskiego 54 w Kołobrzegu. W spotkaniu uczestniczyła także Anna Bańkowska z Zarządu Województwa, prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, senator RP Janusz Gromek i Barbara Szczeglik dyrektor Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu.

Razem z naszym ROPS prowadzimy wiele działań włączających, tworząc mieszkania treningowe, wytchnieniowe, ale i tak jak to tu w Kołobrzegu wspomagane. Zależy nam, żeby region był otwarty i solidarny. Chcemy zapewnić wszystkim mieszkańcom równe szanse rozwojowe i dostęp do specjalistycznych usług. Tworzymy pilotażowy program, który ma zaowocować realną pomocą. To bardzo ważne działanie, ponieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu należą obecnie do najczęstszych problemów rozwojowych. Występują one u więcej niż jednej na sto osób, a liczba takich diagnoz wciąż rośnie. Stawia to szczególne wyzwania przed współczesnymi społeczeństwami, które muszą jak najszybciej wypracować efektywne systemy wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Tu wszystko ma znaczenie

Uruchamiane mieszkania wspomagane muszą spełnić szereg wymagań, są pewnego rodzaju wyzwaniem dla projektanta. Przede wszystkim powinny być położone w niedalekiej odległości od miejsca pracy czy aktywności osób ze spektrum autyzmu, a zastosowany projekt powinien być łatwy do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji użytkownika. Oznacza to logiczność, prostotę i przejrzystość układu przestrzenno-funkcjonalnego.

W miarę możliwości projektanci ograniczają ilość wąskich przejść i korytarzy. Ważna jest dobra widoczność i równomierne oświetlenie w przestrzeniach otwartych, przy równoczesnej możliwości wydzielenia miejsc odosobnienia. Kolejnym istotnym elementem jest stonowana kolorystyka - ściany powinny być gładkie, bez wzorów i dużych barwnych elementów. Ze względu na hałas mieszkanie takie nie może także znajdować się w bezpośredniej bliskości szybu windy.

Warunkiem koniecznym są także pojedyncze pokoje o powierzchni nie mniejszej niż 12 m kw. Powyższe wymagania nie są związane z podniesieniem komfortu, ale przede wszystkim mają na celu wyciszenie, uwolnienie od napięć wynikających z nadmiaru bodźców.

Ważne treningi samodzielności

Dzięki współpracy z miastem oraz PSONI w Kołobrzegu udało nam się stworzyć miejsce wyjątkowe, dostosowane do szczególnych potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju. To właśnie tu młodzi ludzie uczą się samodzielności, zdobywają nowe umiejętności i przede wszystkim stawiają pierwsze kroki w dorosłość. Dla osób z niepełnosprawnością to szczególnie ważny i trudny czas, dlatego siłą tego projektu jest wyspecjalizowana kadra, która przygotowuje swoich podopiecznych do w miarę możliwości niezależnego życia – mówi Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

W Kołobrzegu za prowadzenie mieszkania wspomaganego i zajęć odpowiada Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu.

W mieszkaniu, udostępnionym przez Miasto Kołobrzeg, obecnie ze wsparcia korzysta 12 uczestników. Młodzież może wziąć udział w treningu samoobsługowym, kulinarnym, finansowo-ekonomicznym, spędzania czasu wolnego i co bardzo ważne treningu umiejętności społecznych. Przed rozpoczęciem treningów odbyły się szkolenia kadry merytorycznej i spotkania integracyjne, w tym indywidualne spotkania trenerów z uczestnikami projektu.

Uważamy, że przy dyskretnej pomocy i wsparciu trenerów lub asystentów, osoby z niepełnosprawnościami mogą samodzielnie prowadzić życie osoby dorosłej, ale muszą być do tego odpowiednio przygotowane. Zajęcia organizujemy w dni powszednie oraz w weekendy. W kolejnych miesiącach planowane są pobyty weekendowe wraz z noclegiem. W treningu samodzielności jednocześnie bierze udział 2 uczestników projektu oraz 2 trenerów samodzielności. W trakcie spotkania wspólnie są przygotowywane posiłki, prowadzony jest trening czystości mieszkania, organizowany jest czas wolny zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczestnika. Cel treningu to praca na mocnych stronach uczestników, wspieranie ich w nabywaniu i usprawnianiu czynności dnia codziennego – mówi o organizowanych treningach Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kołobrzegu Marian Jagiełka.

Wsparciem objęci są też rodzice uczestników projektu. Wszystkie spotkania prowadzone są w reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Międzyregionalna współpraca

Mieszkania powstają w ramach projektu „Azymut – Samodzielność”. To międzyregionalne przedsięwzięcie, w które oprócz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaangażowane są ROPS-y z Poznania oraz Zielonej Góry. Efektem współpracy ma być uruchomienie dziewięciu mieszkań wspomaganych w trzech województwach (sześć znajduje się na Pomorzu Zachodnim).

W Zachodniopomorskiem do projektu „Azymut Samodzielność” przystąpiły trzy samorządy: Gmina Goleniów oraz Miasta Stargard i Kołobrzeg. I właśnie w tych miejscowościach powstały mieszkania wspomagane (lokale pochodzą z zasobów gmin i miast biorących udział w projekcie). Jak wyglądają treningi samodzielności w Stargardzie można zobaczyć m.in. na profilu w mediach społecznościowych: link

Projekt „Azymut-Samodzielność” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: link

Info: Biuro Prasowe WZP


  • Foto: Biuro Prasowe WZP

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: