Połczyn-Zdrój również wspiera gastronomików

  • Adrian Wolanin
  • 2021-03-01 12:07:52
Połczyn-Zdrój również wspiera gastronomików
  • Foto: Marcin Catewicz, Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Gmina Połczyn-Zdrój pozytywnie odpowiedziała na wniosek gastronomików. Radni, podczas sesji 24 lutego 2021 r. podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. Stało się tak w związku z pandemią COVID-19. Projekt uchwały przedłożył burmistrz Sebastian Witek.

Przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój zwolniono z II i III raty należnej w 2021 r. Ponadto, ponieważ w chwili obecnej pierwsza rata została już opłacona przez przedsiębiorców, proponuje się zwolnienie z II i III raty i zwrot równowartości II i III raty dla tych przedsiębiorców, którzy dokonali wpłaty jednorazowej za cały rok.
 
Zwolnienie i zwrot stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, czyli u przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Odpowiedni wniosek o zwolnienie / zwrot znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: