Obradował Związek Powiatów Polskich. Po raz kolejny debatowano o chęci centralizacji szpitali

  • Jakub Diakun
  • 2021-02-28 09:22:04
Obradował Związek Powiatów Polskich. Po raz kolejny debatowano o chęci centralizacji szpitali
  • Foto: Piotr Rozmus

Na posiedzeniu w trybie online spotkali się w piątek (26.02) przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.  Starostwie z terenu całej Polski ponownie powrócili do głośnego tematu pomysłu rządu dotyczącego centralizacji szpitali powiatowych. W wideokonferencji uczestniczył starosta  Krzysztof Lis, który występował również w roli przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

O planach rządu dotyczących przejęcia szpitali mówi się od pewnego czasu, i sam temat zdążył odbić się szerokim echem w opinii publicznej. Przeciwnikiem takiego rozwiązania od samego początku jest Związek Powiatów Polskich, które swój stanowisko wyraźnie artykułuje podczas najróżniejszych debat i konferencji.  24 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Zdrowia. Starostowie spotkali się dzisiaj, aby podsumować przebieg wspomnianych obrad. Niestety, jak podkreślał prezes zarządu ZPP Andrzej Płonka, ponad pięciogodzinne posiedzenie nie przyniosło odpowiedzi na wiele wciąż nurtujących pytań, zaś obawy przekazane przez samorządowców i część parlamentarzystów, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia uznali za bezzasadne. Reprezentacji resortu zdawali się nawet wychodzić z założenia, że sama sprawa nie powinna budzić aż tak dużego zainteresowania, a tym bardziej kontrowersji, kiedy nawet projekt rzeczonej ustawy „nie leży na stole”. Przedstawiciele ZPP nie dali się jednak, zbyć tego typu narracją, mówiąc, że kiedy wspomniany projekt „pojawi się na stole”, będzie za późno na wszelką ingerencję.   

Punktem wyjścia do dyskusji była przedstawiona przez Związek Powiatów Polskich prezentacja dotycząca analizy sytuacji polityki zdrowotnej w Polsce, odnosząca się do pomysłów Ministerstwa Zdrowia na centralizację szpitali powiatowych. W prezentacji dowodzono rażąco niskich nakładów środków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce (są jednymi z najniższych w Europie), zwrócono uwagę na zadłużenie podmiotów leczniczych, a także niedostosowanie polityki zdrowotnej do realnych potrzeb w nawiązaniu do planów resortu zdrowia. Przedstawiono także wyniki analizy ekspertów Związku Powiatów Polskich dotyczącej sytuacji finansowej instytutów badawczych nadzorowanych przez resort zdrowia.  Ponadto ZPP przedstawił również swoją propozycję na zmiany w systemie ochrony zdrowia. W ocenie Związku, system ten na poziomie lokalnym powinien być ściśle powiązany z powiatem, a środki na jego finansowanie powinny przechodzić przez budżet powiatów.

Podczas dzisiejszej konferencji starostowie wspólnie stwierdzili, że nie zamierzają poprzestać w działaniach prowadzących do napiętnowania, wyjątkowo niefortunnego w ich odczuciu, mogącego mieć katastrofalne skutki pomysłu przejęcia szpitali powiatowych przez administrację rządową. Członkowie ZPP mówią w tym temacie jednym głosem z przedstawicielami Związku Miast Polskich, Unią Metropolii Polskich oraz częścią marszałków województw. Każdy ze starostów przedstawił również główne zagrożenia, jakie niesie za sobą ewentualna centralizacja szpitali. Starosta Krzysztof Lis po raz kolejny przypomniał, że szpitale są w różnej formie organizacyjnej takiej jak chociażby spółki, ZOZ-y, spółki prawa handlowego, są również dzierżawione na długoterminowe umowy np. dla Szpitali Polskich. Tymczasem rząd w dalszym ciągu nie przedstawił swojego pomysłu na rozwiązanie tej kwestii. Na poprzednim posiedzeniu starosta Krzysztof Lis przytoczył jeszcze dwie inne, niezmiernie ważne sprawy, które warto przypomnieć. Samorządy powiatowe korzystały ze środków unijnych na zadania inwestycyjne i wyposażenie dla lecznic. Parafowane zobowiązania dotyczące trwałości projektów obejmują okres 5 lat. Jeśli zapisy nie zostaną wypełnione, wówczas samorządy będą zmuszone zwrócić otrzymane dofinansowanie. Ponadto samorządy powiatowe poręczały szpitalom kredyty obrotowe i inwestycyjne. Jeśli właścicielem szpitala będzie rząd, kto wówczas przejmie zobowiązania?

Przedstawiciele Związków Powiatów Polskich planują kolejne spotkanie w niedługim czasie.

info: Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: