Będzie pomoc dla mieszkańców Połczyna w zakresie „Czystego Powietrza”

  • Jakub Diakun
  • 2021-02-25 15:07:04
Będzie pomoc dla mieszkańców Połczyna w zakresie „Czystego Powietrza”
  • Foto: Gmina Połczyn - Zdrój

Otwarcie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” i wsparcie mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę przestarzałych kotłów i termomodernizację - to główne założenia porozumienia, które 23 lutego 2021 r. Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek podpisał podczas spotkania z Robertem Stępniem – Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Gmina Połczyn – Zdrój mając na względzie poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą w budynkach wielolokalowych, zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na mocy porozumienia gmina będzie zachęcała mieszkańców oraz wspierała ich nie tylko przy przygotowaniu i składaniu wniosków, ale także udzielała informacji o programie i pomagała przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania. Punkt, który zajmował się będzie także szeroko rozumianą promocją „Czystego Powietrza”, czynny będzie w godzinach dogodnych dla mieszkańców.

 W spotkaniu uczestniczyła także Emilia Mazur, Zastępca Burmistrza.

info: Gmina Połczym-Zdrój
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: