Tygodniowy raport Straży Miejskiej. Zatrzymanie złodzieja oraz masowe strajki akumulatorów

  • Adrian Wolanin
  • 2021-02-15 11:57:12
Tygodniowy raport Straży Miejskiej. Zatrzymanie złodzieja oraz masowe strajki akumulatorów
  • Foto: https://www.facebook.com/SMSzczecinek

W okresie od 8.02.2021 r. do 14.02.2021 r. strażnicy podjęli 128 interwencji operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 10 zdarzeń. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 100 interwencji. Do ogrzewalni doprowadzono 3 bezdomnych. 4 zwierzęta zostały przekazane do schroniska dla zwierząt lub weterynarii. Strażnicy zastosowali blokady na koła 7 samochodów. Strażnicy pomogli w uruchomieniu 42 samochodów, w tym tylko 8.02.2021 w uruchomieniu 20.

10.10.2020 r. wojewoda zachodniopomorski wydał wójtom, burmistrzom, prezydentom miast decyzję polecającą zlecenie podległym strażom gminnym (miejskim) dokonywania dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; organizacji wspólnych patroli z Policją; prowadzenie innych form współpracy straży z Policją, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Strażnicy w dalszym ciągu zajmowali się również dostarczaniem pomocy żywnościowej dla osób poddanych kwarantannie, a wymagających takiej pomocy.

8.02.2021 około godziny 16:40 strażnicy patrolując miasto ujawnili na jednym z budynków zwisające sople oraz nawisy śnieżne zagrażające bezpieczeństwu przechodniów. Miejsce zostało zabezpieczone a zarządca budynku został zobligowany do usunięcia zagrożenia.

9.02.2021 około godziny 16:50 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał od dyżurnego Policji informację o kradzieży torebki. Sprawca na ul: Wyszyńskiego podbiegł do kobiety i po wyrwaniu jej torebki uciekł. Około godziny 19:50 sprawca został rozpoznany przez operatora monitoringu, który zaczął obserwować go w kamerach. Informacja o tym została przekazana Policji umożliwiając jego zatrzymanie.

8.02.2021 około godziny 18:55 zgłoszenie o dwóch osobach leżących na krzesłach w poczekalni przychodni przy ul: Kilińskiego. Na miejscu strażnicy zastali znanych nam już z wcześniejszych interwencji mężczyznę i kobietę, którzy leżeli na zestawionych krzesłach. Oboje zostali przewiezieni do ogrzewalni.

14.02.2021 około godziny 4:55 patrol straży miejskiej patrolując kompleks garaży przy ul: 1 Maja ujawnili włamanie do jednego z nich. Na miejsce wezwano patrol Policji któremu zgodnie z kompetencjami przekazano interwencję.

Info: Straż Miejska w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: