Zamontowali 14 nowych defibrylatorów!

  • Jakub Diakun
  • 2021-02-12 15:10:50
Zamontowali 14 nowych defibrylatorów!
  • Foto: Akcja Defibrylacja

14 nowych defibrylatorów zamontowanych na terenie całego Szczecinka, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zakrojona na szeroką skalę kampania edukacyjna – to najważniejsze działania w ramach zakończonego kilka tygodni temu projektu „Akcja defibrylacja”. Na zadania, które były realizowane przez Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Młodzieży w ramach szczecineckiego budżetu obywatelskiego wydano w sumie niemal 165 tysięcy złotych!

Najważniejszym celem projektu był montaż urządzeń AED, które w nagłych przypadkach mogą uratować życie osoby potrzebującej pomocy. Urządzenia informują ratownika przy pomocy komend głosowych i wizualnych czy konieczna jest defibrylacja. Ich działanie opiera się na podstawie bieżącej analizy rytmu serca poszkodowanego.

W ramach projektu w Szczecinku zamontowano i sprawdzono 12 urządzeń umieszczonych w skrzynkach zewnętrznych zawierających m.in. panel oświetleniowy, system alarmowy oraz panel grzewczo-chłodzący. Znajdują się one w: budynku stadionu lekkoatletycznego przy ul. Staszica, Urzędzie Gminy, SP1, Starostwie Powiatowym, budynku centrum organizacji pozarządowych, budynku MOPS przy ul. Wiejskiej, hali sportowej przy ul. Kopernika, Centrum Informacji Turystycznej, budynku SAPiK-u przy ul. Kościuszki, SP4, SP5 i SP7. Dodatkowo urządzenie wewnętrzne zamontowane zostało w Ratuszu, natomiast mobilny defibrylator przekazany został Straży Miejskiej.

„Akcja defibrylacja” to jednak nie tylko nowe urządzenia AED. To także cykl 12 spotkań szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i reagowania w przypadku wystąpienia stanów nagłych, zatrzymania krążenia oraz używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego.  Cykl szkoleń zorganizowano tak, by łącznie umożliwić udział w nich grupie 360 osób. Uczestnikami byli przede wszystkim pracownicy instytucji, w których znajdują się urządzenia AED oraz osoby mogące mieć z nimi bezpośrednią styczność.

W ramach edukacji mieszkańców zorganizowano również cykl spotkań seminaryjno-ćwiczeniowych podczas których uczono wiedzy praktycznej z zakresu podstaw pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ostatnim elementem działań szkoleniowych i edukacyjnych było wyposażenie Biblioteki Miejskiej w Szczecinku w pakiet 37 książek i czasopism o tematyce medycznej.

W ramach projektu przeprowadzono także kampanię informacyjną, która składała się m.in. z opracowania merytorycznego materiałów, stworzenia niezbędnych grafik, zdjęć, filmów oraz materiałów tekstowych, a następnie ich rozpowszechnienia. W ramach tych działań powstało 2 tysiące ulotek informujących o tym, gdzie w Szczecinku znajdują się urządzenia AED oraz jak ich używać, 4 filmy instruktażowe ukazujące, jak krok po kroku udzielić pierwszej pomocy oraz spot reklamujący szczecineckie AED.

W ramach materiałów informacyjnych przygotowano również instrukcję udzielania pierwszej pomocy, która wraz z wykazem urządzeń i zasadami użytkowania AED została opracowana w formie graficznej, co umożliwiło wyświetlenie na przystankach multimedialnych oraz zdjęciach i prezentacjach szkoleniowych.

Aby umożliwić stały swobodny dostęp do informacji o lokalizacjach poszczególnych urządzeń AED wprowadzono je do aplikacji Staying o Live oraz przesłano wykaz do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinku. Wraz z wykazem zamieszczano również zdjęcia wskazujące dokładną lokalizację oraz informację o godzinach dostępności urządzeń.

Wszystkie działania wykonane w ramach projektu zakończono w grudniu 2020 roku.

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: