Starostwo Powiatowe ogłasza otwarty konkrus

  • Jakub Diakun
  • 2021-02-11 15:29:34
Starostwo Powiatowe ogłasza otwarty konkrus
  • Foto: TV Gawex

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prawadzących działalność pożytku publicznego.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatu Szczecineckiego w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2021 roku.

Wszelkich informacji udziela Anna Rycharska- pracownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, z którą można kontaktować się telefonicznie: 94 3729246, lub mailowo: a.rycharska@powiat.szczecinek.pl

Zachęcamy do składania ofert. Więcej informacji TUTAJ

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: