Rozpoczyna się remont drogi stu zakrętów

  • Adrian Wolanin
  • 2021-02-07 16:41:51
Rozpoczyna się remont drogi stu zakrętów
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

W obecności Burmistrza Połczyna-Zdroju Sebastiana Witka, w Urzędzie Miejskim przekazano plac budowy pierwszego, 8-kilometrowego etapu drogi wojewódzkiej nr 163. Burmistrz od początku kadencji zabiegał m.in. o tę trasę, zwaną drogą stu zakrętów.

Za remontem dróg nr 163 oraz 152, będących arteriami życia dla Połczyna-Zdroju, burmistrz lobbował m.in. podczas spotkań z wicemarszałkami województwa zachodniopomorskiego, o których każdorazowo informowaliśmy. Efekty już są widoczne na odcinku od miasta, w kierunku Świdwina. Teraz przyszła kolej na dojazd od strony Czaplinka.

Chodzi o aż 8-kilometrowy odcinek na południe od Połczyna-Zdroju. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Droga na objętym przetargiem odcinku zostanie poszerzona do normatywnych 7 metrów. Ważna będzie korekta łuków, która poprawi płynność ruchu i widoczność. Podobnie jak inne projekty RPO, będzie to gruntowna przebudowa, dzięki której powstaną nowe zjazdy, włączenia dróg, chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienie, przepusty i oświetlenie.

Przebudowywany fragment kończy się przed tzw. odcinkiem osuwiskowym, znajdującym się w Dolinie Pięciu Jezior, który objęty jest jeszcze opracowaniem. Termin wykonania robót budowlanych to 30.06.2022 r. ZZDW przygotowuje kolejne etapy modernizacji tej trasy, które będą mogły być realizowane ze wsparciem unijnym.

W przekazania placu budowy uczestniczyli m.in.: Sebastian Witek – Burmistrz Połczyna-Zdroju, Emilia Mazur – Zastępca Burmistrza Połczyna-Zdroju, Jacek Brzozowski – Sekretarz Gminy Połczyn-Zdrój, Tomasz Kordoński – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalin, Andrzej Maciejewski – ZZDW Koszalin, Jerzy Wierzgacz – Polbud-Pomorze, Łukasz Świerkowski – Polbud-Pomorze, Krzysztof Skowroński – Polbud-Pomorze, Sławomir Szpigiel – ZZDW Koszalin Rejon Dróg Wojewódzkich Białogard, Bartłomiej Troczyński – Nadleśnictwo Połczyn, Łukasz Daglis – ZZDW Koszalin Rejon Dróg Wojewódzkich Białogard, Daniel Paluch – POLDRÓG, Krzysztof Marek – POLDRÓG, Agnieszka Skrzyńska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami w UM, Tomasz Łapiński – TK PROJEKT, Marek Folga – Wody Polskie – Nadzór Drawsko, Zbigniew Olszewski – Wody Polskie – Nadzór Drawsko, Ireneusz Otfinowski – inspektor ds. zamówień publicznych w UM i Marek Reimer – Gazownia Drawsko Pomorskie.

Serdecznie dziękujemy w imieniu mieszkańców za osobiste zaangażowanie Pani i Panów Marszałków oraz Dyrektora ZZDW.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Rozpoczyna się remont drogi stu zakrętów
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: