Zostań członkiem młodzieżowej rady

  • Adrian Wolanin
  • 2021-02-06 09:44:36
Zostań członkiem młodzieżowej rady
  • Foto: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Organizują wydarzenia na rzecz młodzieży, analizują jej sytuację w regionie, przekazują stanowisko przedstawicieli młodzieży władzom samorządowym i regionalnym czy doradzają przy ocenie projektów w Programie Społecznik. To tylko przykłady zadań, które należą do Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Jeśli chcesz stać się jej członkiem i aktywnie działać na rzecz Pomorza Zachodniego to miejsce właśnie dla Ciebie. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego br.

Młodzi mają wpływ na to, w jakim kraju, regionie czy mieście będą żyć. Chcemy słuchać ich oczekiwań i współpracować. Tak, aby ich świat obecnie i w przyszłości był pełen otwartości, tolerancji i szacunku do wolności – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Rada Młodzieży WZ jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez Marszałka Województwa. Wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii, a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom regionalnym, krajowym i ciałom europejskim. Jej członkowie spotykają się zwykle w Szczecinie minimum raz na kwartał, tym samym reprezentują głos swoich rówieśników na szczeblu regionalnym. W razie braku możliwości organizacji spotkań w trybie stacjonarnym, sesje i spotkanie robocze odbywają się w trybie zdalnym.

Nabór uzupełniający kandydatów, którzy w 2021 roku będą wyrażali opinię młodzieży, prowadzi Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak: młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe rady miast i gmin oraz organizacje działające na rzecz młodzieży, m.in. samorządy uczniowskie i organizacje akademickie. W ramach naboru wyłonionych zostanie 5 kandydatów.

Wypełnione i podpisane  zgłoszenie należy przesłać do 16 lutego 2021 r. na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl

Dokumenty i regulamin naboru uzupełniającego znajdują się na stronie Sekretariatu ds. Młodzieży: http://www.mlodziez.wzp.pl/

Info: Biuro Prasowe WZP

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: