Remonty dróg w Połczynie-Zdroju

  • Adrian Wolanin
  • 2021-02-06 10:03:45
Remonty dróg w Połczynie-Zdroju
  • Foto: Marcin Catewicz, Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Trwa przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego. Choć dziś są utrudnienia, odnowiona jezdnia będzie cieszyć wielu mieszkańców.

Zakres prac obejmie przebudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego na długości 0,078 km, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltowej, zjazdów na posesje i chodników z kostki brukowej betonowej oraz budowę miejsc postojowych. Przebudowa ulicy Chopina obejmie długość 0,3283 km. Polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltowej, zjazdów na posesje, chodników z kostki brukowej betonowej, opaski chodnikowej z płyt betonowych, murka oporowego z kamienia, schodów z prefabrykatów betonowych oraz ustawieniu znaków drogowych.

Wykonawca, firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Biesiekierza, została wyłoniona w ramach postępowania przetargowego. Realizacja tego przedsięwzięcia powinna zakończyć się najdalej do 30 października 2021 roku. Wartość inwestycji wyniosła 2.036.452,07 zł.

Przedsięwzięcie jest dość złożone. Całość zlokalizowana jest na wielu działkach – nr 118/1, 108/3, 115/3, 153, 163, 169/2, 181, 182, 187, 188, 182 i 184/2 w obrębie 003 Połczyn-Zdrój. Zbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Roboty budowlane polegać będą na rozdziale istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i sieć kanalizacji deszczowej.

Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim z programu „Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 r. Dofinansowanie wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju


  • Foto: Marcin Catewicz, Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: