Warto oddawać krew. Krwiodawcy przysługują dwa dni wolnego

  • Jakub Diakun
  • 2021-02-05 12:48:25
Warto oddawać krew. Krwiodawcy przysługują dwa dni wolnego
  • Foto: TV Gawex

Od 26 stycznia 2021 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osobom, które oddały krew lub jej składniki, w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19, przysługują dwa dni wolnego. Ozdrowieńcy i krwiodawcy mogą skorzystać z wolnego w dniu, w którym oddali krew lub osocze i w dniu następnym.

Przepisy znajdują się w ustawie z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jej art. 3 zmienił ustawę o publicznej służbie krwi, wprowadzając dodatkowy dzień wolny od pracy dla honorowego dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19

Za nieobecność przysługuje wynagrodzenie jak za urlop – warunkiem usprawiedliwienia nieobecności pracownika jest przedstawienie przez niego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku klasycznego oddawania krwi.

Ozdrowieńcom oddającym osocze przysługuje też jeszcze jeden przywilej – ulga33% na przejazdy w komunikacji zbiorowej na podstawie biletów jednorazowych. Z tej ulgi może jednak skorzystać ta osoba, która co najmniej trzy razy oddała krew lub jej składniki, w tym osocze.

Uprawnienie przysługuje przez sześć miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia w przypadku dwóch dni wolnych od pracy jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA, a jeśli chodzi o ulgę w komunikacji – zaświadczenie potwierdzające trzykrotne oddanie krwi lub osocza wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

Za czas nieobecności w pracy w dniu, w którym pracownik oddawał krew, przysługuje mu od pracodawcy wynagrodzenie ustalone jak za urlop wypoczynkowy, a nieobecność w pracy traktowana jest jako usprawiedliwiona ze względu na oddanie krwi lub osocza.

Osoby często oddające krwi mogą liczyć na specjalne odznaki. Tytuł i odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, nadawana jest kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników; mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników oraz w wyniku uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Krew można oddać w szczecineckim punkcie przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Jest to możliwe w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:00 do 10:00. 

Więcej dziś (05.02) w TV Gawex.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: