Krok w kierunku nowych mieszkań w Połczynie-Zdroju

  • Jakub Diakun
  • 2021-01-30 13:25:22
Krok w kierunku nowych mieszkań w Połczynie-Zdroju
  • Foto: Marcin Catewicz, Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Sebastian Witek, Burmistrz Połczyna-Zdroju, podpisał w styczniu 2021 r. porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Intencją dokumentu jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do budowy mieszkań czynszowych. Gmina zaproponowała dwie lokalizacje -  działkę miejską przy ul. Browarnej oraz działkę w Redle. Obecnie KZN analizuje je pod kątem przydatności.

W pierwszym etapie zbudowanych ma zostać co najmniej 20 lokali, chyba że zainteresowanych będzie znacznie więcej. W gminie nowe mieszkania nie powstały od lat. - Pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej, cały czas szukamy możliwości, aby zwłaszcza młode rodziny miały szansę zamieszkać na swoim – mówił Burmistrz Sebastian Witek. – W poszukiwaniu najkorzystniejszej dla gminy formuły rozmawialiśmy i analizowaliśmy zasady obowiązujące m.in. w Polskim Funduszu Nieruchomości, programie Mieszkanie Plus, a także z prywatnymi deweloperami. Teraz pojawił się SIM KZN. Myślę, że powinniśmy skorzystać z szansy jaką daje.

Jeżeli ta formuła się sprawdzi i będzie rynkowe zapotrzebowanie, można będzie realizować dalsze inwestycje. Mieszkania według deklaracji KZN-u, który będzie motorem przedsięwzięcia, powstać by miały w ciągu trzech lat. 

Dodatkowo w środę (26.01.2021 r.) Rada Miejska podjęła dwie uchwały inicjując tym samym prace koncepcyjne. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o., druga natomiast wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z ograniczoną odpowiedzialnością. Na pytania Radnych odpowiadał podczas sesji Jakub Pyżanowski, doradca KZN.

Czym jest SIM? Działa na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa budową tanich mieszkań na wynajem, z możliwością dojścia do własności. Obecnie około 40% młodych, pracujących osób nie może kupić mieszkania zaciągając kredyt hipoteczny (brak zdolności kredytowej – brak wymaganego 30% wkładu własnego, praca na podstawie umowy cywilno-prawnej itp.). Jednocześnie dochody wspomnianych osób są zbyt wysokie na otrzymanie mieszkania komunalnego bądź socjalnego. SIM to rozwiązanie przede wszystkim dla nich.
Kolejnym etapem prac ma być zawiązanie spółki z innymi zainteresowanymi gminami. Aby przedsięwzięcie było opłacalne, należy stworzyć zasób co najmniej tysiąca mieszkań. 

Warto wspomnieć, że jednym z narzędzi badania zainteresowania przyszłym budownictwem wśród mieszkańców, są ankiety. Od pewnego czasu zbiera je Połczyńskie przedsiębiorstwo Komunalne. Dotychczas wpłynęło jedynie 28 ankiet, a termin ich zbierania upływa 31 stycznia. Ankieta dostępna jest tutaj: Ankieta.

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną, powołaną na mocy ustawy o KZN. Celem działania KZN nie jest osiąganie zysku. Deklarowana misja jednostki to przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa do Zasobu KZN, analiza, przygotowanie, zarządzanie gruntami Zasobu KZN i udostępnianie ich pod budownictwo mieszkaniowe.

info: Gmina Połczyn-Zdrój 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: