Liczba cudzoziemców w Zachodniopomorskiem wzrosła

  • Adrian Wolanin
  • 2021-01-29 10:36:49
Liczba cudzoziemców w Zachodniopomorskiem wzrosła
  • Foto: Biuro Prasowe WZP

Na koniec ubiegłego roku w województwie zachodniopomorskim było niemal 33 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w ZUS. Od maja przybyło ich prawie 5,5 tysiąca. W grudniu 2020 r. w naszym regionie zgłoszono więcej obcokrajowców niż w okresie przed pandemią (w lutym 2020 r.).

Niewątpliwie wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w naszym regionie w 2020 roku miała epidemia Covid-19. Na koniec lutego, czyli jeszcze przed ogłoszeniem epidemii było ich 29,5 tysiąca. Do maja liczba obcokrajowców spadła do prawie 27,5 tysiąca. Koniec roku przyniósł jednak znaczny wzrost liczby obcokrajowców – w rejestrach ZUS jest ich 32,8 tysiąca.

W całym kraju na koniec 2020 r. pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS było 725 tysięcy. W porównaniu do trzeciego kwartału przybyło ich niemal 36 tysięcy.

W naszym regionie najliczniejszą grupą obcokrajowców zgłoszonych w ZUS wciąż są obywatele Ukrainy. Na koniec zeszłego roku było ich niemal 26 tysięcy (w Szczecinie ponad 20 tys., w Koszalinie 5,6 tys.). Również w kraju najwięcej zatrudnionych jest Ukraińców - 532,5 tysiąca.

Spośród prawie 33 tys. cudzoziemców, zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Zachodniopomorskiem, 19 tys. to pracownicy, a 881 osób prowadzi własną działalność. Pozostali są zatrudnieni na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. umowach zlecenia.

Karol Jagielski
regionalny rzecznik ZUS
województwa zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: