Rozpoczyna się rewitalizacja Placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju

  • Adrian Wolanin
  • 2021-01-27 13:25:18
Rozpoczyna się rewitalizacja Placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

25 stycznia 2021 r. Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek wraz z zastępcą Emilią Mazur przekazali teren budowy placu. To miejsce przy głównej ulicy miasta, które mijają tysiące kierowców w drodze nad morze.

Zakres robót obejmuje rewitalizację placu wraz z wykonaniem nowych instalacji, w tym oświetleniowej, wodnej z przyłączem, kanalizacji deszczowej, a także wykonaniem nowych chodników i alejek. W ramach inwestycji powstaną także obiekty małej architektury – pergole, ławeczki, a przede wszystkim promocyjny napis POŁCZYN-ZDRÓJ.

Inwestycja zgodnie z umową zakończyć się ma do końca maja. Nadzór nad inwestycją sprawować będzie Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne EKOBUD, zaś wykonawcą robót została firma BUD-MAX Świdwin wyłoniona po przeprowadzonej procedurze zamówienia publicznego. Roboty rewitalizacyjne na terenie Placu 1000-lecia realizowane są w ramach Porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W przekazaniu terenu budowy uczestniczyli przedstawiciele zaangażowanych instytucji, w tym Sekretarz Gminy Jacek Brzozowski, pracownicy Urzędu Miejskiego Agnieszka Skrzyńska, Małgorzata Karwan, Ireneusz Otfinowski, Rafał Wołoch, Prezes Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Beata Pszczoła-Bryńska wraz z pracownikami Mariuszem Peruckim i Beatą Brzezińską, z ramienia wykonawcy Rafał Wnuk oraz Iwona Tabaszewska, z ramienia Inspektora Nadzoru Jolanta Filipowska i Włodzimierz Makowski oraz z ramienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Monika Drabowicz i Rafał Beska.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: