Połczyńscy strażnicy od jutra będą kontrolowali deklaracje śmieciowe

  • Adrian Wolanin
  • 2021-01-17 18:20:06
Połczyńscy strażnicy od jutra będą kontrolowali deklaracje śmieciowe
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

W związku z zaprzestaniem realizowania edukacji w sposób stacjonarny od marca 2020 r. młodzież powróciła do swoich stałych miejsc zamieszkania. Osoby, które złożyły zmieniające deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu wyjazdu dzieci podyktowanego celami edukacyjnymi powinny ponownie złożyć deklaracje zmieniające. Z dniem 18 stycznia 2021 r. Straż Miejska rozpoczyna kontrole realizacji tego obowiązku, dlatego prosimy właścicieli nieruchomości o niezwłoczne złożenie deklaracji zmieniających.

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi karą grzywny w myśl art. 10 ust. 2b (u.c.p.g.) „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”

Strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w wysokości do 500 zł za niezłożenie nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niedokonaniu zmiany zadeklarowanej liczby domowników na większą, co powodowałoby wzrost opłaty za odbiór odpadów.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: