Nie odśnieżasz? Możesz dostać mandat!

  • Adrian Wolanin
  • 2021-01-16 14:35:52
Nie odśnieżasz? Możesz dostać mandat!
  • Foto: https://www.facebook.com/SMSzczecinek

Zalegający śnieg to problem nie tylko instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na ciągach pieszych i drogowych. To również obowiązki dla właścicieli prywatnych posesji, o czym przypomina Straż Miejska.

Jak możemy przeczytać na facebookowym profilu szczecineckiej formacji:

Nareszcie jest biało. Cieszymy się, że w tym trudnym okresie, najmłodsi mogą korzystać zabaw na śniegu.

My ze swej strony chcieliśmy przypomnieć o zimowych obowiązkach, o których powinni pamiętać właściciele oraz zarządcy nieruchomości:

  • niezwłocznym uprzątaniu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób obejmujący uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne nie zanieczyszczając jednocześnie jezdni i dróg dla rowerów;
  • o usuwaniu z budynków sopli i nawisów śnieżnych stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: