Sprawdź saldo i rozliczenie swoich składek za rok 2020

  • Adrian Wolanin
  • 2021-01-15 13:04:55
Sprawdź saldo i rozliczenie swoich składek za rok 2020
  • Foto: TV Gawex

W Zachodniopomorskiem ponad 117 tys. płatników składek otrzymało rozliczenie ich ubiegłorocznych wpłat. Przeszło połowa z nich miała nadpłatę na koniec 2020 roku. Informacje zostały zamieszczone na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

W Szczecinie rozliczenie trafiło do 80,8 tys. płatników składek, a w Koszalinie do 36,6 tys. płatników. Nadpłatę na koniec roku miała ponad połowa z nich – 62 tys. (w Szczecinie 43,3 tys., w Koszalinie 18,7 tys.). Rozliczenie na „zero” otrzymało w województwie 34 tys. przedsiębiorców (w Szczecinie ponad 22 tys., w Koszalinie niemal 12 tys.). Natomiast przeszło 21 tys. płatników w regionie zakończyło rok z różnej wysokości zadłużeniem (Szczecin nieznacznie ponad 15 tys., w Koszalinie prawie 6 tys.).

Odmiennie niż w latach poprzednich informacje roczne zostały przekazane drogą elektroniczną na PUE. Papierowy list od ZUS otrzymali nieliczni klienci z nadpłatami na kontach, którzy jeszcze nie mają dostępu do nich przez internet.

Każdy przedsiębiorca z otrzymanej informacji może się dowiedzieć, w jakiej wysokości przekazał do ZUS wpłaty w ubiegłym roku na swój indywidualny rachunek (NRS) i jakie należności zostały z nich rozliczone. Ponadto przedsiębiorca sprawdzi, czy jego konto jest rozliczone na tzw. zero, czy też występuje nadpłata lub niedopłata.

Ważne jest, aby każdy płatnik składek, który otrzyma elektroniczną korespondencję z ZUS dokładnie ją przeczytał. Może się w niej pojawić informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni otrzymany wykaz wpłat z 2020 r. zestawić ze swoimi księgami finansowymi. Jest to podstawa aby zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez ZUS zgadza się z tą, którą mają po swojej stronie.

Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować, pomniejszając lub powiększając najbliższą płatność. Przy wyższych zaległościach trzeba pamiętać o konieczności doliczenia odsetek, do czego pomocny jest kalkulator na stronie zus.pl. Jeżeli przedsiębiorca nie może jednorazowo spłacić zaległości, to warto zawrzeć układ ratalny. Wtedy wstrzymane jest naliczanie odsetek za zwłokę.

Możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt uruchomienia e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika. Dziś przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje tylko jednej płatności, a ZUS sam księguje wpłatę na poszczególne fundusze i ubezpieczenia. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS jest przesyłana przedsiębiorcom każdego roku. Od bieżącego roku elektronicznie – na PUE.

Karol Jagielski
regionalny rzecznik ZUS
województwa zachodniopomorskiego

Sprawdź saldo i rozliczenie swoich składek za rok 2020
  • Foto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: