Od poniedziałku klasy I-III wracają do szkoły. Wytyczne rządu dla rodziców i szkół

  • Jakub Diakun
  • 2021-01-14 09:04:45
Od poniedziałku klasy I-III wracają do szkoły. Wytyczne rządu dla rodziców i szkół
  • Foto: pixabay

W poniedziałek (18.01) uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół. Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ przygotowaliśmy wytyczne dla szkół. – informuje Kancelaria Premiera. 

Już od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r. trwają testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia 2021 r. 

 

Jakie zasady będą obowiązywać? Rodzice mają możliwość odprowadzić dziecko do szkoły, jak również odebrać je po zakończonych zajęciach. Będą zobowiązani jednak do stosowania się do poniższych wytycznych:

a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

Co oczywiste do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. – informuje Rada Ministrów. Co za tym idzie uczniowie powinni mieć lekcje w tylko jednej sali lekcyjnej. Zarówno klasy, jak i części wspólne szkoły muszą być wietrzone przynajmniej raz w przeciągu godziny. 

 

Aby zniwelować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, dzieci powinny powstrzymać się od przynoszenia do szkoły własnych zabawek, czy innych nie niezbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – informuje KPRM. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: