Pomoc dla szpitala można odliczyć od podatku

  • Jakub Diakun
  • 2021-01-09 07:32:39
Pomoc dla szpitala można odliczyć od podatku
  • Foto: Piotr Rozmus

Szczecinecki szpital od samego początku trwania batalii z pandemią COVID 19 mógł liczyć na finansowe wsparcie ze strony  samorządów, instytucji, firm i osób indywidualnych. Personel szpitala na czele z prezes Anną Złotowską, za pośrednictwem mediów wielokrotnie dziękował wszystkim darczyńcom. Każda, nawet najmniejsza wpłata w dobie walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2 jest na wagę złota.

Co ważne w dalszym ciągu można pomagać szpitalowi w walce z COVID-19. Dzięki wprowadzonym zmianom podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19.

Wszelkich wpłat można dokonać na następujące konto:

08 1240 1428 1111 0010 5563 7094

W tytule przelewu prosimy o adnotację: darowizna na zakupy związane z koronawirusem.

W razie konieczności pomocą służy główna księgowa Spółki Justyna Popis - tel. 514 972 286

 

W wyniku wprowadzonych zmian na korzystnych zasadach będzie nadal można rozliczać darowizny. Dotąd z preferencji można było korzystać do 30 września 2020 r. Teraz ulga będzie mieć zastosowanie do darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Ile można odliczyć?

Darowizny przekazane:

  • do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny - 200% wartości darowizny, w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,
  • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny,
  • od 1 stycznia 2021 r. do  31 marca 2021 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,
  • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.


Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Których darowizn nie odlicza się zwróconych w jakiejkolwiek formie, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uprzednio odliczonych od dochodu, odliczonych już na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Jak udokumentować darowiznę

dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.


Darowizna na przeciwdziałanie COVID a darowizna sprzętu komputerowego 

Przepisy ustaw antykryzysowych wprowadziły dwa rodzaje ulg podatkowych odliczanych od dochodu. Nie można odliczać ich jednocześnie z tytułu uczynienia tej samej darowizny, tzn. nie można skorzystać jednocześnie z ulgi:

  • na COVID
  • w związku z darowizną sprzętu komputerowego. 

Natomiast nie ma przeciwwskazań, aby jednocześnie dokonać dwóch różnych darowizn, tzn. przekazać sprzęt komputerowy oraz darowiznę innego rodzaju i z obu skorzystać w tej samej deklaracji podatkowej za 2020 r.

Zasady przekazywania i odliczania darowizn

Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej w deklaracjach PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37. W celu uwzględnienia darowizny należy wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/O. Podatnik powinien posiadać dowody wpłaty na rachunek w przypadku dokonania darowizny pieniężnej lub - w przypadku przekazania darowizny innej niż pieniężna - dowody, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny (np. umowa darowizny) oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Ważne, aby z dokumentu wynikał cel darowizny, tzn. że została ona przekazana na przeciwdziałanie COVID-19. Brak tej informacji może być interpretowany w sposób niekorzystny dla podatnika i pozbawić prawa odliczenia z uwagi na to, że darowizna jest darowizną celową. Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy obdarowani faktycznie wykorzystali darowiznę na cele związane z walką z COVID-19.

 

Darowizna taka może być odliczona od dochodu jedynie wówczas, gdy nie pomniejszyła przychodu, od którego obliczany jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Dopuszczalne jest wielokrotne przekazywanie darowizn - do każdej z nich potrzebny jest osobny dowód jej przekazania. Dowodów dokonania darowizny nie trzeba przekazywać łącznie z deklaracją podatkową - dostarczyć je należy do urzędu skarbowego wyłącznie na wezwanie.

 

info: Piotr Rozmus  

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: