Interview z historią w tle - zapraszamy na program!

  • Adrian Wolanin
  • 2020-12-30 14:00:39
Interview z historią w tle - zapraszamy na program!
  • Foto: Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie

Członkowie grupy nieformalnej Ocalić od zapomnienia, działająca pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, przez ostatnie miesiące intensywnie pracowała nad projektem pt. Interview z historią w tle. Z końcowymi wynikami ich prac będziemy mogli zapoznać się dziś w naszej TV, tuż po serwisie informacyjnych Echa Dnia.

Projekt od początku zakładał stworzenie filmu, na który ostatecznie złożyły się wywiady z mieszkańcami Bornego Sulinowa. Osiem rozmów przeprowadzonych z uczestnikami przedsięwzięcia dotyczyło okoliczności ich przybycia do Bornego Sulinowa oraz związanych z tym obaw i wrażeń. Jak podkreślają twórcy produkcji: Celem założonych działań była przede wszystkim integracja mieszkańców naszego miasta, pozbawiona wszelkich barier wynikających z pochodzenia, wieku i statusu społecznego.

Z materiałem będzie można zapoznać się dziś w TV Gawex, o godz. 17:30, 20:15 oraz 21:45. Serdecznie zapraszamy przed telewizory!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: