Przebudowa odcinka Szczecinek – Żółtnica

  • Jakub Diakun
  • 2020-12-18 16:32:24
Przebudowa odcinka Szczecinek – Żółtnica
  • Foto: Piotr Rozmus

Już 23 grudnia znajdzie swój finał pierwszy etap inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) – Żółtnica o długości prawie 2,1 km. W drugim etapie, który będzie realizowany w przyszłym roku zostanie przebudowany kolejny odcinek o długości ponad 1,5 km.

W pierwszym etapie prac droga została poszerzona do 6 metrów, zwiększyła się również jej nośność. Konstrukcja jezdni zyskała  kategorię ruchu KR-4 z dopuszczalnym obciążeniem o nacisku  na oś 11,5 t. Droga po przebudowie spełniać będzie wymogi drogi klasy Z. Z jednej i drugiej jej strony pojawiły się pobocza o szerokości 1 m. W ramach dwóch etapów inwestycji w obrębie przystanków wybudowane zostaną 4 zatoki autobusowe. W pierwszym etapie wykonano 24 zjazdy w granicach działki drogowej, w tym 2 skrzyżowań. W drugim pojawi się 20 kolejnych zjazdów. Rzeczony odcinek drogi został wyposażony w nowoczesny system odwadniający.

 

Wykonawcą dwóch etapów inwestycji jest firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drawsku Pomorskim. Koszt pierwszego to ponad 1.96 mln zł. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Powiat Szczecinecki na realizację pierwszego etapu inwestycji otrzymał ponad  83% dofinansowanie czyli prawie 1.64 mln zł. Przewidywalna łączna wartość projektu to prawie 3,6 mln zł przy dofinansowaniu w kwocie  prawie 3 mln zł (83,4%). Cała inwestycja powinna zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.

 

info: Powiat Szczecinecki 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: