Starostwo planuje budowę sali gimnastycznej dla SOSW

  • Adrian Wolanin
  • 2020-12-15 12:01:27
Starostwo planuje budowę sali gimnastycznej dla SOSW
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Starosta Krzysztof Lis po raz kolejny za pośrednictwem łącza internetowego spotkał się dziś (15.12) z dyrektorami szkół dla których Powiat Szczecinecki jest organem prowadzącym. W wideokonferencji wziął również udział przewodniczący Rady Powiatu Szczecineckiego Cezary Jankowski. Jak zwykle dyskutowano o nauczaniu zdalnym, a także o programach i różnego rodzaju inwestycjach realizowanych na terenie placówek.

To właśnie temat inwestycji zapoczątkował wideokonferencję, a konkretnie  zadań realizowanych w ramach tzw. wydatków niewygasających, które bez względu na kończący się rok budżetowy, będą kontynuowane w roku przyszłym. Takie przedsięwzięcia będą realizowane w ZST w Szczecinku (modernizacja przybudówki internatu) oraz ZS Nr 7 w Białym Borze (remont szkolnej auli).

Zaraz potem powrócono do kwestii dwóch realizowanych przez samorząd i szkoły programów: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – na jego realizację Powiat Szczecinecki otrzymał prawie 386 tys. zł oraz  rządowego wsparcia w wysokości 500 zł dla nauczycieli. Nauczyciele zatrudnieni zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość mogli otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Powiat Szczecinecki otrzymał 223 500, 00 zł. Więcej na temat programów TUTAJ.

Następnie starosta Krzysztof Lis przypomniał, że Powiat Szczecinecki zamierza aplikować o kolejne środki w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, na realizację trzech zadań, w tym dwóch oświatowych: budowy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku oraz modernizacji pracowni kuźni w ZST w Szczecinku. Aplikacje o wsparcie rzeczonych projektów muszą zostać złożone do 28 grudnia 2020 roku.

W najbliższym czasie uczniowie ostatnich klas będą ankietowani w ramach tzw. Centrum Wsparcia Doradczego. Również temu tematowi poświęcono sporo czasu podczas spotkania. Centrum Wsparcia Doradczego to nowatorski projekt doradczy, służący zwiększeniu sprawności administracyjnej samorządów lokalnych. Pozwala nabyć i utrwalić samorządom kluczowe kompetencje diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi. Informacja zwrotna od respondentów, którymi w tym przypadku będą maturzyści, wskaże potrzeby uczniów, które mogłyby być uwzględnione podczas realizacji przyszłych inwestycji oraz projektów oświatowych.

Na zakończenie dyrektorzy jak zwykle przedstawili raporty z przebiegu zdalnego kształcenia. Nie zgłaszano większych problemów wymagających interwencji organu prowadzącego. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna pracuje w trybie stacjonarnym, zaś Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy  w trybie hybrydowym.

Info: Piotr Rozmus


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: