Połczyński Park Zdrojowy pięknieje

  • Adrian Wolanin
  • 2020-12-11 13:08:43
Połczyński Park Zdrojowy pięknieje
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Remont parkowego stawu i instalacja muzycznej fontanny, przebudowa i odwodnienie placu przed pijalnią wody mineralnej „Joasia”, remont schodów przy amfiteatrze prowadzących do sanatorium „Podhale”, remont oświetlenia oraz udrożnienie rury doprowadzającej wodę do niecki basenowej. Dzięki środkom zewnętrznym możliwe stało się odnowienie Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju.

16 listopada 2020 r. Gmina Połczyn-Zdrój dokonała odbioru ostatecznego inwestycji pn. „Rewitalizacja Parku Zdrojowego” w ramach Projektu Transgraniczny rozwój turystyki w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój”.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po przeprowadzonej procedurze przetargu nieograniczonego wyłonionym wykonawcą robót budowlanych został BUD-MAX Świdwin Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Świdwinie, zaś nadzór nad robotami budowlanymi sprawował MILAG Michał Łaga z siedzibą w miejscowości Żółte.

Informacja o projekcie: Projekt pn. „Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój”. Projekt nr INT67 jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: