Ponad pół miliona od PFRON na m.in. nowe busy i likwidację barier architektonicznych

  • Adrian Wolanin
  • 2020-12-11 12:54:53
Ponad pół miliona od PFRON na m.in. nowe busy i likwidację barier architektonicznych
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Powiat Szczecinecki pozyskał środki w łącznej kwocie ponad 523 tys. zł  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III.  330 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację zadań własnych samorządu powiatowego, zaś prawie 195 tys. zł na inwestycje poszczególnych gmin.

Rodzaje zadań na realizację których samorządy mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podzielone są na obszary. Obszar B dotyczy likwidacji barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Takie zadanie polegające na przystosowaniu nawierzchni ciągu komunikacyjnego i drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie realizowane na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Na ten cel Powiat Szczecinecki pozyskał na nie prawie 13 tys. zł.

Obszar D dotyczy likwidacji barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty. Powiat Szczecinecki pozyskał 90 tys. zł dofinansowania na zakup 9-miejscowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku.

Obszar G dotyczy finansowania zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. Na działania polegające na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez aktywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiat Szczecinecki pozyskał ponad 226 tys. zł .

Jeśli chodzi o zadania gminne o dofinansowanie których występował samorząd powiatowy, to prezentują się one następująco:

  • Gmina Szczecinek  (Obszar B) – rozbudowa i przebudowa budynku urzędu Gminy wraz  z instalacją windy zewnętrznej -  dofinansowanie ponad 52 tys. zł.
  • Gmina Borne Sulinowo (Obszar B) - likwidacja barier architektonicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – dofinansowanie prawie 10 tys. zł.
  • Gmina Biały Bór (Obszar B i D) - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 1  w Białym Borze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – dofinansowanie prawie 43 tys. zł oraz  likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Biały Bór – dofinansowanie 90 tys. zł.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: