Bez elektronicznego naboru, ale z większą ilością matematyki

  • Adrian Wolanin
  • 2020-12-09 14:30:15
Bez elektronicznego naboru, ale z większą ilością matematyki
  • Foto: https://pixabay.com/

Starosta Krzysztof Lis po raz kolejny spotkał się wczoraj (08.12) z dyrektorami szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki. W wideokonferencji uczestniczyli także rektor dr hab. Danuta Zawadzka, profesor Politechniki Koszalińskiej oraz dr inż. Sławomir Nagnajewicz.

Powiat Szczecinecki od dawna współpracuje z Politechniką Koszalińską na wielu płaszczyznach. Jedną z najważniejszych jest zawiązane partnerstwo na mocy którego w Szczecinku powstał Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego. W 2016 jego utworzenie zaingerowało  podpisanie listu intencyjnego pomiędzy: Politechniką Koszalińską, Powiatem Szczecineckim, Miastem Szczecinek, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Kronospan Szczecinek Spółka z o.o. Powstanie Wydziału w połączeniu z utworzonym wcześniej kierunkiem kształcenia w ZST – technik technologii drewna, pozwoliło na wytoczenie przed młodymi ludźmi pełnej ścieżki edukacyjnej, po przejściu której absolwenci mogą liczyć na niemalże pewne zatrudnienie w firmie Kronospan.

Wszystko wskazuje na to, że współpraca Politechniki Koszalińskiej i Powiatu Szczecineckiego osiągnie dodatkowy wymiar. Podczas spotkania dyskutowano o możliwości wdrożenia pilotażowego programu mającego na celu wprowadzenie dodatkowych godzin matematyki w klasach maturalnych. Tych udzielać mieliby nauczyciele poszczególnych szkół, lecz ich sfinansowanie pozostałoby po stronie uczelni. Zajęcia mogłyby odbywać się w szkołach, lub siedzibie Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę dla samego pomysłu, który w najbliższym czasie zostanie przekuty w konkretne działania. Współpraca Powiatu Szczecineckiego i Politechniki Koszalińskiej niewątpliwie przyniesie partnerom obopólne korzyści. Maturzyści osiągną lepszy wyniki podczas egzaminów dojrzałości, a w konsekwencji będą mogli ubiegać się o indeks uczelni. Projekt rozpocznie się prawdopodobnie już po feriach.

Podczas wirtualnego spotkania dyskutowano również o Programie BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i RPO WZ 2014-2020. Warto przypomnieć, że na jego realizację Powiat Szczecinecki otrzymał 385.833,42 zł na zakup niezbędnych środków oraz urządzeń do jednostek oświatowych. Z rzeczonych środków samorząd zrefunduje częściowo już poniesione koszty na kwotę 56 315,34 zł. Za pozostałe fundusze szkoły realizują kolejne zakupy tj.: ławki jednoosobowe oraz szafki dla uczniów, krążki do siedzenia, pleksy zabezpieczające stanowiska pracy, termometry bezdotykowe, zestawy filtrów do oczyszczania powietrza, maszyna do czyszczenia powierzchni oraz oczyszczacze.

W dalszej części powrócono do realizowanego przez Powiat Szczecinecki projektu „Dobry klimat dla zawodowców” oraz kursów i szkoleń w których uczestniczą uczniowie. Na koniec podniesiono również temat tzw. elektronicznego naboru. Dyskusję zakończyła wspólna konstatacja, iż ten nie zostanie wprowadzony w szkołach Powiatu Szczecineckiego wcześniej niż w roku 2022.

Info: Piotr Rozmus


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: