Wsparcie dla szkół ponadpodstawowych. Środki ochrony, sprzęt do komunikacji oraz 500 zł dla nauczycieli

  • Adrian Wolanin
  • 2020-12-03 10:19:06
Wsparcie dla szkół ponadpodstawowych. Środki ochrony, sprzęt do komunikacji oraz 500 zł dla nauczycieli
  • Foto: TV Gawex

Szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki otrzymały wsparcie w ramach trzech programów. Pierwszy z nich to realizowany przez Urząd Marszałkowski projekt pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja. Dwa kolejne, to programy rządowe tj. Aktywna tablica oraz wsparcie w wysokości 500 zł dla nauczycieli. Pozyskane fundusze usprawnią kształcenie zdalne oraz wspomogą walkę z trwającą pandemią COVID-19.

Program Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 RPO WZ 2014-2020. Na jego realizację Powiat Szczecinecki otrzymał 385.833,42 zł. na zakup niezbędnych środków oraz urządzeń do jednostek oświatowych.

Z rzeczonych środków samorząd zrefunduje częściowo już poniesione koszty na kwotę 56 315,34 zł. Za pozostałe fundusze zostaną dokonane kolejne zakupy. Oprócz popularnych środków ochrony osobistej zostaną zakupione m.in. ławki jednoosobowe oraz szafki dla uczniów, krążki do siedzenia, pleksy zabezpieczające stanowiska pracy, termometry bezdotykowe, zestawy filtrów do oczyszczania powietrza, maszyna do czyszczenia powierzchni oraz oczyszczacze.

Z kolei pierwszy z rządowych programów to Aktywna tablica, realizowany w latach 2020-2024. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W puli znalazła się kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł zostanie rozdysponowane już w roku bieżącym. Program w 80% finansowany jest ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkoły. Szkoły mogły otrzymać do 14 000, 00 zł.

Takie wsparcie otrzymały wszystkie placówki Powiatu Szczecineckiego, a w przypadku niektórych z nich zostało ono pomnożone przez dwa. Łącznie 28 000, 00 zł na niezbędny sprzęt trafiło do ZST oraz ZS nr w 2 im. Warcisława IV w Szczecinku, ponieważ w ich ofercie edukacyjnej znajduje się szkoła branżowa oraz technikum, a także do ZS im. KEN w Szczecinku, bowiem szkoła oferuje kształcenie w liceum i technikum. W ramach programu szkoły zakupią m.in. laptopy, projektory, głośniki oraz tablice interaktywne.

Drugi z rządowych programów to wsparcie w wysokości 500 zł dla nauczycieli. Nauczyciele zatrudnieni zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość mogli otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.

Na ten cel rząd przeznaczył 300 000 000,00 zł. Powiat Szczecinecki otrzymał 223 500, 00 zł i o taką sumę zwiększy się subwencja oświatowa. Środki zostaną wprowadzone do budżetu już podczas najbliższej sesji Rady Powiatu, którą zaplanowano na 4 grudnia.

Info: Piotr Rozmus

Komentarze (1)

Lol 2020-12-03 12:40

Państwo dyrektorzy kupią do swoich gabinetów filtry powietrza za dwa koła a reszta maseczki z Chin bez atestu.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: