Jak oddać osocze?

  • Adrian Wolanin
  • 2020-12-01 16:51:14
Jak oddać osocze?
  • Foto: TV Gawex

We wszelkiego rodzaju mediach oraz na wielu konferencjach prasowych rządzących coraz częściej słychać apele skierowane do ozdrowieńców o oddawanie osocza krwi, które medykom znacznie ułatwi leczenie osób zmagających się z COVID-19. Niestety, czynności tej nie można dokonać w Szczecinku z uwagi na konieczność dysponowania odpowiednim sprzętem. Ten znajduje się najbliżej dopiero w Szczecinie. Jest jednak dobra wiadomość – za podróż do stolicy województwa przysługuje nam zwrot kosztów, a dodatkowo już niedługo, prawdopodobnie w połowie grudnia, osoczem podzielić się będzie można w Koszalinie.

Osocze może być pobrane od osób, które wyzdrowiały po COVID-19 lub też przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Jedyny warunek to wiek, który granice wynoszą 18-65 lat, przy czym dla osób powyżej 60. roku życia konieczne będzie zasięgnięcie indywidualnej konsultacji z lekarzem kwalifikującym dawców. Procedurę rozpocząć należy od telefonu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. W czasie rozmowy dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza oraz ustalony zostanie najdogodniejszy termin pobrania.

Sam proces nie jest w żaden sposób skomplikowany, niebezpieczny i bolesny. Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana właśnie na zabierane osocze oraz pozostałe elementy krwi, które są od razu zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min.

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, a następnie dzielone na dawki o wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, statystyczny chory na COVID-19 potrzebuje od 200 do 400 ml osocza.

Pytania dotyczące oddawania osocza można zadawać poprzez:

  • e-mail – ozdrowiency@krwiodawstwo.szczecin.pl (koniecznie podając zwrotne dane kontaktowe)
  • telefon – 726 530 560 , 91 424 36 45, 609 583 860, 607 805 363 (telefony do RCKiK w Szczecinie)

Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego Echa Dnia.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: