Zbigniew Bogucki nowym wojewodą zachodniopomorskim

  • Adrian Wolanin
  • 2020-11-29 14:02:01
Zbigniew Bogucki nowym wojewodą zachodniopomorskim
  • Foto: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękował wczoraj wojewodzie zachodniopomorskiemu Tomaszowi Hincowi za pełnienie funkcji wojewody. Powołanie wręczył nowemu wojewodzie – Zbigniewowi Boguckiemu.

Nowy wojewoda pracę rozpoczyna w poniedziałek, 30 listopada. Zbigniew Bogucki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Z zawodu jest adwokatem. Pracował w zachodniopomorskim oddziale wojewódzkim NFZ. Do 2012 r. pracował jako prokurator, później założył własną kancelarię adwokacką. Do momentu objęcia funkcji wojewody był również radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego. 

Dziękuję Panu Premierowi za zaufanie, którym zostałem obdarzony; to dla mnie honor 
i godność – podkreślił nowy wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki – Jednocześnie czuję olbrzymią odpowiedzialność, która od poniedziałku będzie na mnie spoczywać za losy 1,7 mln mieszkańców naszego województwa w tym szczególnie trudnym czasie walki, którą wszyscy toczymy z pandemią. Obejmując urząd wojewody zachodniopomorskiego wiem, że stanowiska oraz funkcje przemijają, ale powierzone są nam by dbać o dobro Rzeczypospolitej i jej mieszkańców, w tym wypadku szczególnie Pomorza Zachodniego. To będzie dla mnie najwyższym nakazem.

Dziękuję za możliwość sprawowania zaszczytnej funkcji wojewody przez 1000 dni. Powierzone mi zadania przedstawiciela rządu w terenie starałem się wypełniać jak najlepiej, a w codziennej pracy - dbać o rozwój województwa, poprawę jakości życia mieszkańców ich bezpieczeństwo oraz pomyślność. Dziękuję wszystkim, którzy mnie w tej pracy wspierali. Mojemu następcy życzę powodzenia i wytrwałości, bo wiem, jak ciężka praca go czeka – powiedział Tomasz Hinc, żegnając się z urzędem wojewody.

Wojewoda Tomasz Hinc swoje obowiązki pełnił od 5 marca 2018 r., pracę w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim skończył 29 listopada.

Info: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki


  • Foto: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: