Zagłosuj na najciekawsze projekty Pomorza Zachodniego w głosowaniu internetowym

  • Adrian Wolanin
  • 2020-11-27 18:17:36
Zagłosuj na najciekawsze projekty Pomorza Zachodniego w głosowaniu internetowym
  • Foto: Biuro Prasowe WZP

Mieszkanki i mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zdecydują, które pomysły otrzymają dofinansowanie w Programie Społecznik na lata 2019-2021. To szansa na dotację w wysokości nawet 10 tys. zł dla organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup. W sobotę, 28 listopada 2020 r. wystartuje internetowe głosowanie. Wystarczy kilka minut na oddanie głosu!

Pomysły na lokalne działania w Programie Społecznik były zgłaszane w jesiennym naborze. Społeczniczki i Społecznicy mogli starać się o wsparcie z dwóch filarów programu: z mikrodotacji do 4 tys. zł (wnioski są oceniane) oraz z Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich. W tej części dotacja może wynieść nawet 10 tys. zł, ale trzeba do swojego projektu przekonać innych w internetowym głosowaniu.

Zdajemy sobie sprawę, że pandemia nie ułatwia realizacji zaplanowanych pomysłów, ale musimy przetrwać ten trudny dla wszystkich czas. Nie rezygnujemy z Programu Społecznik, ale dostosowujemy go do zmieniającej się rzeczywistości. Cieszę się, że organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne chcą działać i nie poddają się. Społecznicy i Społeczniczki potrzebują jednak państwa zaangażowania, by dalej łączyć mieszkańców, realizować ciekawe pomysły. Zapewniam, odwdzięczą się ciekawymi działaniami w przyszłym roku. Głosowanie trwa kilka minut, skorzystajmy z tej szansy. Każdy głos ma znaczenie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Mieszkanki i mieszkańcy będą wybierać – za pośrednictwem platformy internetowej – inicjatywy o zasięgu powiatowym i regionalnym, które będą realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku. Łącznie to wyboru mamy 69 ciekawych i integrujących projektów (uzyskały pozytywną ocenę formalną).

Platforma do głosowania dostępna jest pod adresem: https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/

Nowością tego głosowania jest to, że dodatkowe punkty otrzymają projekty o charakterze proekologicznym. Kontynuowana jest też współpraca z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, która jako głos doradczy w Programie Społecznik, wskaże działania zwiększające zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniające świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzające młodych do tworzenia własnych inicjatyw. Wskazane przez RMWZ projekty otrzymają także dodatkowe punkty w internetowym głosowaniu.

Głosować mogą mieszkanki i mieszkańcy regionu, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia. Głos można oddać na trzy inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz jedną inicjatywę o zasięgu powiatowym (według miejsca zamieszkania).

Aby głos był ważny, należy głosować podając swój adres e-mail, datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody, a także podać powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu raz.

Ważne jest zaangażowanie głosujących. Aby inicjatywy mogły otrzymać dofinansowanie muszą zdobyć: minimum 200 głosów na Regionalną Inicjatywę Obywatelską o zasięgu regionalnym oraz minimum 0,15% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2019r.) na Regionalną Inicjatywę Obywatelską o zasięgu powiatowym, przy założeniu minimum 200 głosów dla Miasta Szczecin.

Oddanie głosu będzie możliwe będzie do 12 grudnia 2020 r., do godz. 23:59.

Wyniki głosowania poznamy 11 stycznia 2021 r.

Łącznie na realizację pomysłów z ocenianego właśnie naboru (z dwóch filarów) Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował 1,9 mln zł.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2019 - 2021 znajdują się na: 

  • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.: www.wzp.pl w zakładce Program Społecznik 
  • stronie internetowej Operatora - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.spolecznik.karrsa.eu
  • profilu Programu Społecznik na Facebooku

Program Społecznik na lata 2019-2021 jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Info: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: