Umowy podpisane, są dodatkowe środki dla DPS w Bornem Sulinowie

  • Adrian Wolanin
  • 2020-11-25 13:24:23
Umowy podpisane, są dodatkowe środki dla DPS w Bornem Sulinowie
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Samorząd powiatowy w sposób szczególny troszczy się o osoby starsze, w tym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, dla których koronawirus SARS-CoV-2 jest wyjątkowo niebezpieczny. Dlatego na walkę z trwającą pandemią stara się pozyskiwać środki z różnych źródeł. Wczoraj (24.11) parafowano umowę, na mocy której borneńska placówka otrzyma 279 850,00 zł.

O fundusze Powiat Szczecinecki aplikował w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Planowane wsparcie obejmuje przyznanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników placówki. Nie skorzysta z nich personel posiadający uprawnienia pielęgniarskie, bowiem zostały już one wypłacone z innych źródeł. Odpowiednio wcześniej o fundusze do NFZ-u aplikowała dyrektor placówki Krystyna Berdyńska. Wówczas na wynagrodzenia dodatkowe dla 7 pielęgniarek DPS w Bornem Sulinowie otrzymał ogółem ponad 60 tys. zł brutto, a także ponad 4 860 zł na zakup środków ochrony osobistej.

Dokument w obecności reprezentującej marszałka województwa zachodniopomorskiego dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Doroty Rybarskiej-Jarosz podpisali starosta Krzysztof Lis, wicestarosta Robert Fabisiak oraz skarbnik Powiatu Szczecineckiego Ewa Mikłasz.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że w najbliższym czasie placówka otrzyma kolejne środki w wysokości ponad 79 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Wicewojewoda Marek Subocz podpisał umowy na podstawie których kwota w łącznej wysokości ponad 1,9 mln zł trafi do 17 powiatów oraz gminy Koszalin. Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej do działalności DPS-ów. Trafią do 31 powiatowych i jednej gminnej placówki, w tym również do borneńskiego DPS-u.

Info: Piotr Rozmus


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: