Starosta spotkał się z dyrektorami szkół średnich

  • Jakub Diakun
  • 2020-11-21 09:47:04
Starosta spotkał się z dyrektorami szkół średnich
  • Foto: Piotr Rozmus

Wczoraj (20.11) starosta Krzysztof Lis spotkał się za pośrednictwem łącza internetowego z dyrektorami szkół dla których Powiat Szczecinecki jest organem prowadzącym. Od początku trwania nauki zdalnej podobne wideokonferencje odbywają się cyklicznie.  

Na początku spotkania dyskutowano na temat programów i projektów, w ramach których Powiat Szczecinecki ubiegał się, lub będzie się ubiegać o wsparcie dla szkół realizujących  proces nauczania w trybie zdalnym. Pierwszy z nich to rządowy program „Aktywna tablica” realizowany w latach 2020–2024. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W puli znalazła się kwota  361 455 000 zł z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł zostanie rozdysponowane już w roku bieżącym. Program w 80 % finansowany jest ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkoły. Placówki mogą otrzymać do 14 tys. zł. Takie wsparcie otrzymają wszystkie szkoły Powiatu Szczecineckiego, a niektóre z nich będą mogły rzeczoną kwotę pomnożyć przez dwa. Łącznie 28 tys. zł na niezbędny sprzęt otrzymają ZST oraz ZS Nr w 2 w Szczecinku, ponieważ w ich ofercie edukacyjnej znajduje się szkoła branżowa oraz technikum, a także ZS im. KEN, bowiem szkoła oferuje kształcenie w liceum i technikum.

 

Drugi z rządowych programów o którym rozmawiano, to wsparcie w wysokości 500 zł dla nauczycieli. Nauczyciele zatrudnieni zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będą mogli otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Na ten cel rząd przeznaczył 300 mln zł.

 

Nie mniej uwagi poświęcono trzeciemu programowi grantowemu pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 RPO WZ  2014-2020. Na jego realizację Powiat Szczecinecki otrzymał 385.833,42 zł. W ramach grantu można  zakupić środki ochrony osobistej, sprzęt oraz  niezbędne produkty  do utrzymania czystości i dezynfekcji, a także ponosić inne wydatki związane z COVID-19, wymagane przepisami prawa na potrzeby prowadzonych placówek edukacyjnych.

 

W kwestii trwającego kształcenia zdalnego dyrektorzy nie sygnalizowali większych problemów. Zajęcia wciąż prowadzone są za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Lekcje poza uzasadnionymi przypadkami nie przekraczają 30 minut. Od pewnego już czasu zajęcia praktyczne, także odbywają się w trybie on-line. W tym przypadku lekcja trwa do 60 minut.

 

W systemie hybrydowym pracuje Ośrodek Szkolno Wychowawczy. 31 podopiecznych uczestniczy w zajęciach stacjonarnych, zaś uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim  w większości uczą się zdalnie. Stacjonarnie pracuje również Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, która realizuje szereg zadań, do których została powołana. Szczecineckie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji  Jezior prowadzi cześć swoich zajęć jak chociażby „Młody chemik” czy „Młody odkrywca”.

 

Na zakończenie ustalono, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, lodowisko, które każdego roku funkcjonowało przy ZS im. KEN w Szczecinku, do końca 2020 pozostanie zamknięte. Nie wykluczone jednak, że w przypadku nagłej poprawy sytuacji zostanie uruchomione na początku przyszłego roku.

 

info: Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: