Koszalin wchłonie sąsiednie sołectwa?

  • Adrian Wolanin
  • 2020-11-19 14:42:35
Koszalin wchłonie sąsiednie sołectwa?
  • Foto: Wikipedia

Mieszkańcy Konikowa (gmina Świeszyno), Starych Bielic (gmina Biesiekierz), Kretomina (gmina Manowo), Skwierzynki, Kędzierzyna i Gorzebądza (gmina Sianów) są od kilku dni pytani o to czy poparliby projekt przyłączeni ich miejscowości do sąsieniego Koszalina. Ankieta jest jednym z elementów raportu dotyczącego rozszerzenia granic administracyjnych miasta, prowadzonych na zlecenie miejscowego magistratu. Oburzenia postępowaniem Urzędu Miasta nie kryją zarówno władze zainteresowanych gmin, jak też powiatu.

Jak napisali w liście adresowanym do prezydenta Piotra Jedlińskiego włodarze gmin ościennych:

Z ogromnym zdziwieniem i całkowitym brakiem zrozumienia przyjęliśmy informację o podjętych przez prezydenta Koszalina działaniach związanych z rozszerzeniem granic administracyjnych miasta.

Oburzenie budzi pomysł, sposób jego realizacji, jak również zupełne lekceważenie Wójtów, Burmistrzów, Starosty Koszalińskiego, Naszych Radnych i Mieszkańców.

Pismo parafowali Maciej Berlicki (Burmistrz Sianowa), Andrzej Leśniewicz (Wójt gminy Biesiekierz), Roman Kłosowski (Wójt gminy Manowo), Ewa Korczak (Wójt Gminy Świeszyno) oraz starostowie koszalińscy Marian Hermanowicz i Tomasz Tesmer. Podpisani samorządowcy zgodnie dodają, że ewentualne przyłączenie wynika jedynie z powodów fiskalnych:

U podstaw tej krótkowzrocznej decyzji widać wyłącznie próbę poprawienia bardzo złej sytuacji finansowej samorządu. Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych, prawnych, w podatkach od nieruchomości czy też od środków transportu (i wiele innych dochodów) z tych miejscowości miałby służyć jedynie załataniu „dziury budżetowej”. Tym bardziej, że wszystkie wymienione w ankiecie miejscowości są w znacznym stopniu rozwinięte i w Pańskim mniemaniu można o nich na długie lata zapomnieć. Tak jak od lat nie pamięta Pan o dzielnicach Koszalina – Jamnie, Łabuszu i wielu innych.

Zdaniem burmistrza, wójtów i starostów, podjęte przez koszalińskich urzędników działania są mocno nieprzemyślane i mogą znacząco skomplikować funkcjonowanie sondowanych gmin. Zdaniem sygnatariuszy pisma, zagrożone są m.in. dofinansowania i projekty realizowane w ramach tzw. systemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Z pełną treścią listu można zapoznać się chociażby na facebookowym profilu Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

W związku z zaistniałą sytuacją na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie odbywa się właśnie XXVIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie, w trakcie której radni zdalnie podejmować będą uchwałę w sprawie stanowiska wobec planów jednostronnego naruszenia przez gminę Koszalin integralności terytorialnej i społecznej Powiatu Koszalińskiego oraz Gmin Biesiekierz, Manowo, Sianów i Świeszyno.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: