Połczyńska ul. Chopina do remontu

  • Adrian Wolanin
  • 2020-11-17 09:02:15
Połczyńska ul. Chopina do remontu
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

W dniu 12 listopada 2020 r. Zastępca Burmistrza Emilia Mazur podpisała umowę na realizację zadania „Przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju”.

Wykonawca, firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Biesiekierza, została wyłoniona w ramach postępowania przetargowego. Realizacja tego przedsięwzięcia powinna zakończyć się najdalej do 30 października 2021 roku. Wartość inwestycji wyniosła 2.036.452,07 zł.

Inwestycja jest dość złożona. Całość zlokalizowana jest na wielu działkach – nr 118/1, 108/3, 115/3, 153, 163, 169/2, 181, 182, 187, 188, 182 i 184/2 w obrębie 003 Połczyn-Zdrój. Zakres prac obejmie przebudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego na długości 0,078 km, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltowej, zjazdów na posesje i chodników z kostki brukowej betonowej oraz budowę miejsc postojowych. Przebudowa ulicy Chopina obejmie długość 0,3283 km. Polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltowej, zjazdów na posesje, chodników z kostki brukowej betonowej, opaski chodnikowej z płyt betonowych, murka oporowego z kamienia, schodów z prefabrykatów betonowych oraz ustawieniu znaków drogowych. Zbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Roboty budowlane polegać będą na rozdziale istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i sieć kanalizacji deszczowej.

Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim z programu „Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 r. Dofinansowanie wynosi 60 % wydatków kwalifikowanych.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: