Nadzwyczajna sesja w powiecie. Respirator i specjalistyczny stół operacyjny dla szpitala

  • Adrian Wolanin
  • 2020-11-14 16:21:59
Nadzwyczajna sesja w powiecie. Respirator i specjalistyczny stół operacyjny dla szpitala
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Wczoraj odbyła się XXX (nadzwyczajna) sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Radni spotkali się za pośrednictwem łącza internetowego, aby podjąć kilka istotnych uchwał. Przewodniczący Rady Cezary Jankowski prowadził obrady z sali 406 Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Pierwsze dwie uchwały dotyczyły uaktualnienia tegorocznego budżetu Powiatu Szczecineckiego w wyniku wprowadzenia zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych tj. zakupu sprzętu medycznego dla szczecineckiego szpitala (respiratora oraz mobilnego stołu operacyjnego z przeznaczeniem dla pacjentów hospitalizowanych z zakażeniem wirusem COVID-19 za łączną kwotę 137.692,00 zł) oraz wykonania dokumentacji projektowej na kwotę 24.000,00 zł związanej z dostawą windy dla DPS w Bornem Sulinowie w 2021 roku.

Trzecia uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. Rzeczona zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanej kwoty w ramach zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w tym 85.723,00 zł z zakresu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Kwota ta powiększy tym samym środki na zadanie związane z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Podjęta uchwała pozwoli na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dwie ostanie uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie powiatu szczecineckiego. Powiat Szczecinecki po raz kolejny będzie ubiegał się o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Samorządy, które chcą z niego skorzystać w roku 2021 mają do 24 listopada br. czas na złożenie  wniosku do wojewody zachodniopomorskiego.

Warunkiem jest wcześniejsze parafowanie umów z przewoźnikiem, który będzie świadczył usługi transportowe. Dlatego też radni wyrazili zgodę na podpisanie umowy z Ewangelicznym Związkiem Braterskim, dotyczącej linii komunikacyjnej relacji:

  • Szczecinek - Radacz - Juchowo - Silnowo - Piława - Łubowo - Borne Sulinowo
  • Rakowo - Łubowo - Piława skrz. - Silnowo - Śmiadowo - Szczecinek

oraz z PKS Darłowo, dotyczącej linii komunikacyjnej relacji:

  • Szczecinek - Spore - Szczecinek, przez Gałowo i Trzcinno
  • Szczecinek -Buczek - Wojnowo - Żółtnica - Omulna - Szczecinek.

Warto przypomnieć, że na skutek wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dz. U. z 2020 r. poz. 875) dopłata do jednego wozokilometra wynosi 3 zł.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: