Droga Sulikowo - Ostrowąsy tymczasowo zamknięta

  • Jakub Diakun
  • 2020-11-13 10:05:53
Droga Sulikowo - Ostrowąsy tymczasowo zamknięta
  • Foto: powiat szczecinecki (archiwum)

POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. jako generalny wykonawca zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259Z Sulikowo - Ostrowąsy” informuje, że 16.11.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na czas robót zgodnie z zatwierdzonym projektem. Nastąpi czasowe zamknięcie odcinka drogi od m. Ostrowąsy do m. Sulikowo w okresie od 16.11.2020  do  30.11.2020 r.

Warto przypomnieć, że inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi o łącznej długości 811,26 m i jej poszerzeniu do 6 m. Ponadto zostaną przebudowane dwa przepusty. Zjazdy na sąsiadujące z drogą działki zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Zarówno one jak i sama droga posiadać będą pobocza z kruszywa łamanego.

 

Wartość całego zadania to 1.491.627,94 zł. Na jego realizację Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. w wysokości  387.061,00 zł, a także 339.541,67 zł w ramach zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego (FOGR) oraz 600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

info: Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: