W powiecie obradowano online

  • Adrian Wolanin
  • 2020-10-24 12:07:02
W powiecie obradowano online
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Wczorajsza XXIX sesja Rady Powiatu Szczecineckiego odbyła się w trybie online. Przewodniczący Rady Cezary Jankowski prowadził obrady z sali 406 Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

W obradach uczestniczyli prezes spółki Szpital w Szczecinku Anna Złotowska oraz dyrektor ds. medycznych Krzysztof Małkowski. Prezes Złotowska przedstawiła sprawozdanie dotyczące funkcjonowania lecznicy w okresie ostatnich ośmiu miesięcy oraz informację o podjętych działaniach w okresie panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Zaraz potem radni zadali kilka pytań, na które oprócz Anny Złotowskiej odpowiedzi udzielił Krzysztof Małkowski. Radnych interesowało m.in. ile testów dziennie na obecność COVID-19 przeprowadza się w szczecineckim szpitalu. Jak się dowiedzieli, tych wykonuje się kilkadziesiąt i ok 50% z nich ma wyniki dodatnie.

Radni poznali również szczegóły utworzenia na bazie ortopedii i interny oddziału dla chorych na COVID-19. Łóżka, które szpital wyznaczył dostosowując się do wytycznych wojewody zachodniopomorskiego nie są wyposażone w respiratory, a jedynie w stanowiska z tlenem. Szczecinecka lecznica zajmie się hospitalizowaniem tzw. lżejszych przypadków. Osoby w gorszym stanie zdrowia będą transportowane do placówek w Szczecinie lub ewentualnie Koszalinie i Wałczu. W najbliższym czasie radni dowiedzą się również kiedy oddział ortopedii powróci do realizacji planowanych zbiegów.

W posiedzeniu brał również udział prezes SM w Bornem Sulinowie Piotr Misztak, który także przedstawił kilka najważniejszych informacji dotyczących zarządzaną przezeń spółką. Prezes zapewnił radnych, że mimo trwającej pandemii pacjenci Centrum mają zapewnioną stałą opiekę medyczną.

Następnie radni pochylili się ponownie nad sprawozdaniami z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz z realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2019. Zaznajomieni z dokumentami, nie mieli żadnych pytań w powyższej materii i dodatkowe wyjaśnienia dyrektor PCPR w Szczecinku Małgorzaty Kubiak-Horniatko nie były konieczne.

W kolejnym punkcie radni powrócili na moment do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za I półrocze 2020 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Tego dnia radni podjęli następujące uchwały w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz uchwalenia jej regulaminu,
  2. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020,
  3. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2020 – 2022”,
  4. Uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2020 – 2032,
  5. Wyrażenia woli przejęcia przez Powiat Szczecinecki od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad innych dróg publicznych znajdujących się na terenie powiatu szczecineckiego oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami.

Info: Piotr Rozmus


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: