Sytuacja epidemiologiczna w szkołach średnich

  • Jakub Diakun
  • 2020-10-13 14:35:46
Sytuacja epidemiologiczna w szkołach średnich
  • Foto: Piotr Rozmus

Starosta Krzysztof Lis otrzymuje cykliczne raporty dotyczące sytuacji epidemiologicznej szkół dla których Powiat Szczecinecki jest organem prowadzącym  Jeszcze w lipcu mówiło się, że koronawirus jest w odwrocie, obecnie każdego dnia w Polsce diagnozuje się kilka tysięcy nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Szczególne wątpliwości budził fakt powrotu dzieci i młodzieży do nauki tradycyjnej. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) i inne instytucje zajmujące się zdrowiem nie pozostawiały wątpliwości, że jest on wskazany dla ich zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego. Ponadto nauka zdalna nie jest w stanie zastąpić tej tradycyjnej…


Wraz z początkiem roku szkolnego tradycyjne kształcenie rozpoczęły prawie wszystkie szkoły w Polsce, w tym również te dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki. Przez ostatnie tygodnie samorząd powiatowy podjął szereg najróżniejszych działań, aby młodzież mogła kształcić się w jak najbezpieczniejszych warunkach. Biorąc jednak pod uwagę ogromną liczbę uczniów oraz nauczycieli, którzy każdego dnia wchodzą w przeróżne pozaszkolne relacje społeczne, pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 w szkolnym środowisku w sposób pośredni bądź bezpośredni było jedynie kwestią czasu. Mimo to można powiedzieć, że sytuacja epidemiologiczna w szkołach jest pod kontrolą.


Starosta Krzysztof Lis za pośrednictwem łącza internetowego systematycznie spotyka się z dyrektorami szkół. Ostatnie odbyło się 12 października. Udział w nim wzięli również: dyrektor Wydziału Edukajci, Kultury i Sportu Zofia Kosicka, inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej  Starostwa Powiatowego w Szczecinku Sebastian Korecki oraz informatyk Starostwa Powiatowego w Szczecinku Piotr Balon.


Na początku spotkania każdy z dyrektorów przedłożył szczegółowy raport dotyczący sytuacji epidemiologicznej w jego szkole.


W LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku nie odnotowano zachorowania na COVID-19. Jeden z uczniów na skutek podejrzenia kontaktu z osobą zakażoną przebywa na kwarantannie. Jak poinformował dyrektor szkoły Arkadiusz Szczepaniak, na zajęciach każdego dnia jest nieobecnych średnio dwóch, trzech uczniów .
W ZS Nr 7 w Białym Borze dwoje uczniów przebywało na kwarantannie. Zostali oni poddani testom na obecność COVID-19. Wynik był negatywny. Jedna z nauczycielek przebywa aktualnie na kwarantannie, ponieważ zarażenie zostało zdiagnozowane u jednego z członków jej rodziny. Na szczęście nauczycielka czuje się dobrze i nie ma objawów towarzyszących COVID-19.


W ZST w Szczecinku pozytywny wynik na obecność COVID-19 otrzymał jeden z nauczycieli. Uczniowie z siedmiu klas, którzy mieli zajęcia ze wspomnianym nauczycielem zostali objęci nadzorem epidemiologicznym. Okres ten już się zakończył.  Pozytywny wynik na obecność wirusa otrzymał również jeden z uczniów klasy czwartej. Klasa ta za zgodą szczecineckiego sanepidu i organu prowadzącego rozpoczęła nauczanie w trybie zdalnym. Uczniowie klasy, z wyjątkiem dwóch, którzy w tym czasie byli nieobecni, zostali objęci kwarantanną. Sześciu nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich.
W ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku zdiagnozowano COVID-19 u jednego z uczniów. Ostatni raz był on jednak w szkole 27 września, natomiast test został wykonany 7 października. Dlatego też nie podjęto decyzji o objęciu klasy kwarantanną.


W Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior jeden z pracowników przebywa na kwarantannie. W izolacji przebywają również trzy podopieczne bursy Nr 2, które mogły mieć kontakt z osobą chorującą na COVID-19.


W ZS Nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku pięcioro nauczycieli objęto nadzorem epidemiologicznym, zaś czworo uczniów przebywa na kwarantannie domowej, ponieważ członkowie ich rodzin otrzymali pozytywny wynik na obecność wirusa.


Jak poinformowała dyrektor SOSW im. Jana Brzechwy w Szczecinku Barbara Zasada dwie z nauczycielek zostały poddane testom na obecność wirusa. Obie otrzymały wynik negatywny.  Inna z nauczycielek została oddelegowana na izolację domową. Pięć osób przebywa na zwolnieniach lekarskich. Ośrodek odnotowuje liczne nieobecności dzieci na zajęciach.


Trzech nauczycieli z ZS Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku przebywa na kwarantannie, dwoje właśnie ją zakończyło. Pięciu nauczycieli przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wśród uczniów, siedmioro przebywa na izolacji domowej, ponieważ wystąpiło podejrzenie kontaktu z osobą chorą. Wynik dodatni na obecność wirusa miał jeden z uczniów. Obecnie przebywa na kwarantannie. Po raz ostatni był on jednak w szkole 1 października. Dlatego po konsultacji z sanepidem, nadzorem epidemiologicznym objęto całą klasę i poszczególnych nauczycieli.


Podczas spotkania informatyk Starostwa Powiatowego w Szczecinku Piotr Balon przedstawił dyrektorom szczegółowe informacje na temat możliwości korzystania przez placówki oświatowe z bezpłatnego pakietu Microsoftu. W jego skład wchodzą wszystkie popularne programy takie jak Word, Excel, czy Power Point. Pakiet umożliwia również utworzenie służbowych kont nauczycieli, przeprowadzenie testów i sprawdzianów oraz organizację rad pedagogicznych. Większość ze szkół już korzysta z rzeczonego pakietu.


Dużo czasu poświęcono dyskusji na temat trwających i planowanych szkolnych inwestycji.  Na zakończenie zgodnie ustalono, że tegoroczne uroczyste obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie odbędą się. Życzenia nauczycielom starosta Krzysztof Lis złoży za pośrednictwem lokalnych mediów, zaś nagrody Starosty Szczecineckiego wyróżnionym pedagogom wręczą dyrektorzy szkół. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pozytywnie zaopiniowani przez rady pedagogiczne nauczyciele, decyzją Zarządu Powiatu Szczecineckiego otrzymają nagrody finansowe w wysokości 2,5 tys. zł. Ponadto w tym roku Nagrodę Starosty Szczecineckiego w wysokości 3,5 tys. zł otrzyma dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku Barbara Zasada.

 

info: Piotr Rozmus 
 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: