Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów

  • Jakub Diakun
  • 2020-10-13 14:28:05
Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów
  • Foto: TV Gawex

Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych mogą złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze.

Działacze opozycji antykomunistycznej i represjonowani w PRL, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400 zł, mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze.

 

Świadczenie to przysługuje nie wcześniej niż od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

 

Aby otrzymać wyrównanie trzeba dołączyć do wniosku decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Jeżeli ktoś ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, musi złożyć w ZUS potwierdzenie, które wystawiła zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych.

 

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (druk ER-SWA) można złożyć w każdej siedzibie ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję wyda ta placówka, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

 

ZUS podczas ustalania, czy kwota pobieranych świadczeń jest niższa niż  2400 zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) i kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

 

info: Karol Jagielski rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego

Komentarze (1)

Rega Ponad tydzień temu, 2020-10-16

Następni wyciągają łapy kraj w kryzysie pandemia A oni krzyczą Nam się należy WSTYD WSTYD

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: