Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów

  • Jakub Diakun
  • 2020-10-13 14:28:05
Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów
  • Foto: TV Gawex

Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych mogą złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze.

Działacze opozycji antykomunistycznej i represjonowani w PRL, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400 zł, mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze.

 

Świadczenie to przysługuje nie wcześniej niż od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

 

Aby otrzymać wyrównanie trzeba dołączyć do wniosku decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Jeżeli ktoś ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, musi złożyć w ZUS potwierdzenie, które wystawiła zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych.

 

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (druk ER-SWA) można złożyć w każdej siedzibie ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję wyda ta placówka, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

 

ZUS podczas ustalania, czy kwota pobieranych świadczeń jest niższa niż  2400 zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) i kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

 

info: Karol Jagielski rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego

Komentarze (2)

Rega 2020-10-16 23:31

Następni wyciągają łapy kraj w kryzysie pandemia A oni krzyczą Nam się należy WSTYD WSTYD

Kasia 2020-12-12 00:31

Jakaś grupa wyciąga ręce po kasę za co wylądowali na plecach robotnika i chłopa wiejskiego Każdy ma dzieci niech pomogą bo spadki po was to przyjmą dlaczego z moich podatków ma iść na PATRIOTE tak krzyczeli że walczyli dla Polski dla przyszłych pokoleń walczyli żeby teraz zabierać WASZ PARTIOTYZM MA CENE nie jest wam zwyczajnie WSTYD

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: