Pomoc dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

  • Adrian Wolanin
  • 2020-10-11 18:36:55
Pomoc dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej
  • Foto: TV Gawex

Od 15 października kolejni przedsiębiorcy będą mogli złożyć w ZUS wnioski o wsparcie. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy pomocy dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

Przepisy Tarczy 5.0 wchodzą w życie od 15 października. Od tego dnia będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Zwolnieni ze składek

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw.

Warunkiem otrzymania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 roku. Należy również wykazać spadek przychodów. W pierwszym miesiącu z wniosku o zwolnienie ze składek musi on być minimum o 75 proc. niższy w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2019 roku. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Termin na jego złożenie mija 30 listopada.

Świadczenie postojowe

O świadczenie postojowego będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. Świadczenie to będzie można otrzymać trzykrotnie. Jeżeli zostało ono wcześniej już trzy razy wypłacone, to nie przysługuje ponownie. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli odnotować przestój w prowadzeniu biznesu z powodu COVID-19.

W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków (2080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. Ich działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być prowadzona przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowe postojowe

Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć osoby, które wcześniej już otrzymały co najmniej jedno postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów oraz konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

To świadczenie jest przewidziane dla osób, które uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu w tym samym miesiącu w 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie, w takiej samej wysokości co wcześniej otrzymane.

Karol Jagielski

rzecznik ZUS

województwa zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: