ZUS: więcej firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia ze składek

  • Jakub Diakun
  • 2020-09-30 14:22:46
ZUS: więcej firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia ze składek
  • Foto: TV Gawex

Dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwolą na zwolnienie z opłacania składek kolejnych przedsiębiorców. Ci, którzy złożyli wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, ale z powodu zaległości nie otrzymali ulgi, w najbliższych dniach otrzymają specjalny formularz. Może to dotyczyć nawet ok. 17 tys. firm.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Mogła ona zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE). Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria, które ją kwalifikowały do objęcia postępowaniem upadłościowym.

 

Jednak dodatkowe wyjaśnienia z UOKiK wskazują, że w przypadku przedsiębiorstw, które na 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała. Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca składając wniosek nie miał już zaległości składkowych wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać. Oznacza to, że więcej firm będzie mogło skorzystać z tarczy antykryzysowej.

 

Dodatkowa weryfikacja obejmuje również firmy istniejące krócej niż trzy lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały pomocy na ratowanie (która nie została spłacona) lub restrukturyzację.

 

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają specjalny formularz, muszą go przesłać do ZUS w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

 

info: Karol Jagielski rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: