MOPS zachęca do skorzystania z programu Opieka Wytchnieniowa 2020

  • Adrian Wolanin
  • 2020-09-23 12:36:28
MOPS zachęca do skorzystania z programu Opieka Wytchnieniowa 2020
  • Foto: https://pixabay.com/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zachęca mieszkańców opiekujących się niesamodzielnym członkiem rodziny do skorzystania z programu Opieka Wytchnieniowa 2020. Termin składania wniosków do projektu został wydłużony do 13 listopada 2020 roku.

W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

  • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej tj. pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego tj. pomoc w ubieraniu, toalecie, przygotowaniu posiłków, karmieniu, sprzątaniu, robieniu zakupów itp. Pomoc będzie sprawowana przez opiekunki/opiekunów posiadających odpowiednie przygotowanie
  • Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
  • Usługi transportowej dla osób objętych usługami
  • Usługi opieki wytchnieniowej polegającej na krótkotrwałej przerwie opiekuna faktycznego w opiece nad osoba niesamodzielna,   świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Pomoc  będzie  sprawowania  przez  opiekunki/opiekunów posiadających odpowiednie doświadczenie
  • Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie poradnictwa z zakresu opieki nad osobami zależnymi, świadczone przez pielęgniarkę, rehabilitanta, dietetyka i psychologa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej
  • Korzystanie ze sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób samodzielnych i ich opiekunów

Regulamin rekrutacyjny uczestników Projektu Mniej zależni jest dostępny w siedzibie Realizatora tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej  4, pokój nr 19, w godzinach urzędowania Ośrodka. Szczegóły znaleźć można również w Internecie: www.mops.szczecinek.pl

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: