Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Starosty

  • Jakub Diakun
  • 2020-09-19 08:45:53
Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Starosty
  • Foto: Powiat Szczecinecki

Informujemy, iż trwa nabór wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Szczecineckiego dla studentów studiów stacjonarnych oraz Nagrody Starosty Szczecineckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Szczecineckiego i studentów studiów stacjonarnych będących mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

STYPENDIUM STAROSTY SZCZECINECKIEGO 

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów stacjonarnych, zameldowani na pobyt stały na terenie powiatu szczecineckiego, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2019/2020 przekroczyła 4,6.

 Do wniosku (złożonego na piśmie) należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki (jeśli średnia przedstawiona jest w skali punktowej lub innej prosimy o dołączenie informacji jak przekłada się ona na standardową średnią arytmetyczną),

- zaświadczenie o kontynuowaniu studiów w bieżącym roku akademickim,

- urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie powiatu szczecineckiego,

- dokumenty uzasadniające wniosek,

Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji).

 

NAGRODA STAROSTY SZCZECINECKIEGO 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu szczecineckiego i studenci studiów stacjonarnych zameldowani na pobyt stały na terenie powiatu szczecineckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu mogą ubiegać się o przyznanie NAGRODY STAROSTY SZCZECINECKIEGO.

 

 Zgodnie z regulaminem nagroda przysługuje w szczególności:

- laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

- zwycięzcom ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, organizowanych dla szkół ponadpodstawowych,

- studentom i uczniom, których osiągnięcia naukowe bądź artystyczne znalazły powszechne uznanie i przyczyniły się do skuteczniejszej promocji Powiatu Szczecineckiego,

- sportowcom, którzy odnieśli sukcesy w zawodach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Nagroda jest świadczeniem jednorazowym, jej wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu. 

 

Wniosek o przyznanie nagrody składają:

- dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie, których dotyczy wniosek,

- kluby sportowy, w których trenują sportowcy, których dotyczy wniosek

- studenci. 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie. Jest on rozpatrywany w porozumieniu z szkołami lub uczelniami, do których uczęszczają uczniowie lub studenci. W przypadku wniosków o nagrodę za osiągnięcia sportowe - po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, w którym dany kandydat trenuje. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego.

 

O decyzji Zarządu Powiatu Szczecineckiego, w sprawie przyznania i wysokości świadczenia, wnioskodawcy zostaną  poinformowani pisemnie. Termin składania wniosków do 15 października 2020 r.

 

Na wszelkie ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Zapraszamy do kontaktu osobistego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, pok. nr 109 lub telefonicznego, pod nr  94 37 29 267.

 

info: Powiat Szczecinecki 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: