Wsparcie pieczy zastępczej w dobie pandemii

  • Jakub Diakun
  • 2020-09-15 14:35:40
Wsparcie pieczy zastępczej w dobie pandemii
  • Foto: Piotr Rozmus

PCPR w Szczecinku przystąpiło  do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, działając na podstawie upoważnienia starosty szczecineckiego Krzysztofa Lisa przystąpiło  do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Do dzieci wychowujących się w formie pieczy zastępczej z terenu powiatu szczecineckiego trafiło łącznie ponad 421 tys. zł.


Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. W ramach pozyskanych środków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku realizuje cztery zadania projektowe: przekazywanie środków ochrony osobistej tj. maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, sprzętu audiowizualnego,

zestawów komputerowych z przeznaczeniem do nauki zdalnej. Szczecinecki PCPR jest również w trakcie przygotowania miejsc do kwarantanny.
Projekt dotyczy zarówno pieczy instytucjonalnej jak i pieczy rodzinnej. Jego ideą jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, a więc proces odejścia od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym. W przekazaniu sprzętu komputerowego oraz środków ochrony osobistej  opiekunom dzieci wychowujących się w formie pieczy zastępczej uczestniczył starosta Krzysztof Lis.


Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Jego zakończenie zaplonowano na 30 listopada, 2020 r.

 

info: Piotr Rozmus 
 


  • Foto: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: