Terminale do bezdotykowego mierzenia temperatury

  • Adrian Wolanin
  • 2020-09-08 11:50:35
Terminale do bezdotykowego mierzenia temperatury
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Powiat Szczecinecki jako organ prowadzący podległych mu szkół robi wszystko, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie trwającej pandemii COVID-19. Do placówek trafiły m.in. niezbędne środki ochrony osobistej oraz urządzenia służące do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk. Samorząd powiatowy zamierza również zakupić terminale do bezdotykowego mierzenia temperatury. Takie urządzenie miałoby się znaleźć na wyposażeniu każdej placówki. Dziś (08.09) jedno z nich było testowane w ZST w Szczecinku.

Terminal wyposażony jest w kamerę pozwalającą zweryfikować temperaturę ciała większej grupy osób. Ponadto  potrafi rozpoznać twarz oraz określić czy obserwowana osoba posiada maseczkę ochronną oraz w przypadku jej braku wykonać odpowiednią akcję, np. wywołać głosowy komunikat przypominający o obowiązku zasłaniania twarzy. Terminal był już testowany w Starostwie Powiatowym w Szczecinku oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior podczas Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

W dzisiejszym „testowaniu” oprócz uczniów udział wzięli dyrektor szkoły Anna Wisłocka-Bogdanowicz oraz inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Szczecinku Sebastian Korecki. Test zostanie powtórzony jeszcze w innej ze szkół. Samorząd powiatowy podejmie decyzję odnośnie do zakupu urządzeń w najbliższym czasie.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: