Starosta Krzysztof Lis po raz kolejny spotkał się z dyrektorami szkół za pośrednictwem łącza internetowego

  • Jakub Diakun
  • 2020-08-31 15:26:34
Starosta Krzysztof Lis po raz kolejny spotkał się z dyrektorami szkół za pośrednictwem łącza internetowego
  • Foto: Piotr Rozmus

Już jutro po pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID 19, uczniowie na powrót zasiądą w szkolnych ławach. Powiat Szczecinecki jako organ prowadzący przygotowywał się na ten moment od wielu tygodni. Dziś (31.08) starosta Krzysztof Lis za pośrednictwem łącza internatowego, po raz kolejny spotkał się z dyrektorami szkół, aby na kilkanaście godzin przed pierwszym dzwonkiem sprawdzić czy wszystkie kwestie dotyczące zachowania reżimu sanitarnego dopięte są na ostatni guzik.

Każdy z dyrektorów opracował szczegółowe regulaminy, które obowiązywać będą na terenie szkół i internatów. Procedury powstałe w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia,  zostały zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku.

Do każdej ze szkół będą wiodły trzy wejścia, przy których staną automatyczne pojemniki z płynami do dezynfekcji. 41 takich urządzeń w ramach własnego budżetu zakupił Powiat Szczecinecki. Uczniowie będą również dezynfekować ręce przed każdorazowym wejściem do klas. Dezynfekcji poddawane będą również klasy, toalety i ciągi komunikacyjne. Na tych ostatnich będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek higienicznych. Pierwsze zabiegi dezynfekcji przeprowadził w szkołach inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Szczecinku Sebastian Korecki. Każda z placówek zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt, tak aby wyznaczony i odpowiednio przeszkolony pracownik mógł dokonywać dezynfekcji z odpowiednią częstotliwością. Plany zajęć zostały tak opracowane, aby maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się uczniów m.in. lekcje z różnych przedmiotów odbywać się będą w tych samych klasach (oprócz zajęć z informatyki, czy oczywiście wychowania fizycznego), uczniowie będą kwaterować się  w internatach o różnych porach,  a na stołówkach zostanie wprowadzona zmianowość.
Organ prowadzący przekazał gronu pedagogicznemu przyłbice. Łącznie trafiło do szkół ponad 500 sztuk. ZST w miarę możliwości będzie produkował kolejne, dzięki będącej na wyposażeniu szkoły drukarki 3D. Ponadto placówki zostały zaopatrzone w kilkaset maseczek higienicznych. Samorząd powiatowy planuje również zainstalować w każdej ze szkół nowoczesne urządzenie, które pozwoli mierzyć temperaturę większym grupom uczniów jednocześnie.  Koszt jednego to ponad 5 tys. zł.

W ZST, I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku oraz ZS Nr 2 im. Warcisława IV zakończyły się już prace i remonty związane usunięciem barier architektonicznych i dostosowaniem przestrzeni na potrzeby osób niepełnosprawnych. Powiat Szczecinecki na realizację rzeczonych inwestycji otrzymał 50% dofinansowanie z PFRON.

 Kameralna inauguracja roku szkolnego połączona z otwarciem sali gimnastycznej odbędzie się jutro (01.09) o godzinie 12:00 w ZS Nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku.
 
info: Piotr Rozmus 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: