ZUS: Dodatek solidarnościowy do końca sierpnia

  • Adrian Wolanin
  • 2020-08-28 11:03:36
ZUS: Dodatek solidarnościowy do końca sierpnia
  • Foto: TV Gawex

W województwie zachodniopomorskim ZUS wypłacił już 7,9 tys. dodatków solidarnościowych na łączną kwotę 10,5 mln złotych. W całym kraju wysokość wypłaconego świadczenia to 304 mln złotych. Termin na złożenie wniosku o dodatek mija 31 sierpnia.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Dodatek można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Wypłata następuje w ciągu kilku dni od przekazania wniosku.

Szczeciński oddział ZUS wypłacił 4,5 tys. dodatków solidarnościowych, w łącznej wysokości ponad 6 mln złotych. W Koszalinie ZUS przelał 3,4 tys. świadczeń na kwotę 4,4 mln złotych.

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, z którymi z powodu Covid-19 po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie w tym roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych i stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę, która pobiera dodatek solidarnościowy, opłacona jest składka emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Wniosek można złożyć wyłącznie przez internet, czyli na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego lub decyzja odmowna będą dostępne też na PUE ZUS.

Karol Jagielski
rzecznik ZUS
województwa zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: