32 tys. zł na walkę z uzależnieniami

  • Adrian Wolanin
  • 2020-08-19 12:30:50
32 tys. zł na walkę z uzależnieniami
  • Foto: https://pixabay.com/

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Cel realizacji zadania

  1. Rozwijanie pozaszkolnej profilaktyki uniwersalnej.
  2. Wdrażanie projektów uwzględniających czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych.
  3. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
  4. Nabycie umiejętności zachowań asertywnych, prawidłowych postaw wobec środków psychoaktywnych,
  5. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów oraz do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Na realizację zadania w roku 2020 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 32 tys. zł.

Oferty można składać do 7 września 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

Bliższych informacji udziela Główny specjalista ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 115, tel. 94 37 141 53.

Szczegóły dostępne są również na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Szczecinek.

Info: Mateusz Ludewicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: