Wsparcie dla borneńskiego DPS-u

  • Adrian Wolanin
  • 2020-08-17 13:23:59
Wsparcie dla borneńskiego DPS-u
  • Foto: Piotr Rozmus

Koronawirus SARS-CoV-2 jest szczególnie niebezpieczny dla osób z grup ryzyka, a w tych niewątpliwie znajdują się osoby starsze, pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej. Powiat Szczecinecki w trosce o zdrowie mieszkańców borneńskiego DPS-u aplikował o środki, w ramach projektu „RAZEM dla DPS”, które pozwolą ograniczyć skutki pandemii COVID-19.

Projekt „RAZEM dla DPS” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Za jego realizację odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Starosta Krzysztof Lis spotkał się z przedstawicielami ROPS-u za pośrednictwem łącza internetowego jak tylko dowiedział się o możliwości zabiegania o fundusze. Powiat Szczecinecki przygotował stosowny wniosek, który został oceniony pozytywnie.

Ogólna wartość przyznanego grantu to ponad 438 tys. zł. W ramach rzeczonych środków finansowych, 96 pracowników DPS otrzyma dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1450 zł na okres 3 miesięcy. Fundusze pokryją również koszty związane z zapewnieniem noclegu pracownikom  poza miejscem ich zamieszkania, a także pozwolą utworzyć miejsca do przeprowadzenia kwarantanny, zarówno dla nich jak i mieszkańców DPS.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: