Powiat wspiera dzieci w pieczy zastępczej

  • Jakub Diakun
  • 2020-08-14 12:21:25
Powiat wspiera dzieci w pieczy zastępczej
  • Foto: Pixabay

Powiat Szczecinecki przystąpił do projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Zachodniopomorskim realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do projektu przystąpił Powiat Szczecinecki.


Celem projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 poprzez: zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia zdalnego nauczania oraz środków ochrony indywidualnej i wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej walki z epidemią. Odbiorcami wsparcia są samorządy wojewódzkie i powiatowe odpowiedzialne za organizację pieczy zastępczej. Projekt jest zgodny z ideą deinstytucjonalizacji tj. procesem przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Planuje się, iż projekt znajdzie swój finał we wrzesieniu 2020 roku.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zakończyło szacowanie potrzeb na środki, które zostaną zakupione w ramach projektu. Wśród nich znajdą się m.in.: środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji, sprzęt komputerowego z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny. Ponadto przewidziano środki finansowe na zabezpieczenie miejsc do kwarantanny i izolacji, zarówno w pieczy instytucjonalnej jak i pieczy rodzinnej. Łącznie fundusze mające zabezpieczyć potrzeby pieczy zastępczej na terenie powiatu szczecineckiego oszacowano na 421.365,00 zł.


Liderem Projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerem Projektu jest 16 Wojewodów. Realizatorem projektu na terenie powiatu jest Powiat Szczecinecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. W najbliższym okresie nastąpi podpisanie stosownych umów.


Wszelkie informacje nt. etapu realizacji Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” można otrzymać pod numerem telefonu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku 94 71 371 05 lub 94 713 71 02.

 

info: Piotr Rozmus 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: